Adviseurs | Mens en mening

Droogteschade door drinkwaterwinning te moeilijk voor rechter

Een drinkwaterwinning kan tot gevolg hebben dat er binnen de landbouw sprake is van droogteschade. In de wet is geregeld dat een agrariër die hierdoor schade heeft, wordt gecompenseerd. Voor het vaststellen van de schade is veel deskundigheid vereist. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt echter dat ondeskundige adviezen tot gevolg hebben dat de rechter het ook niet meer weet. Hierdoor trekt de agrariër aan het kortste eind en blijft hij met een groot deel van de schade zitten.

Het vaststellen van de oorzaak en de grootte van deze schades is meestal erg gecompliceerd en tijdrovend, en vraagt specifieke deskundigheid. Daarom biedt de Waterwet de mogelijkheid om de provincie om een onderzoek te vragen. De gezamenlijke provincies hebben besloten om schadeonderzoek door één landelijk opererende commissie uit te laten voeren. Deze commissie is de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) en kan worden beschouwd als de opvolger van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG). Rechtsvoorganger van deze commissie was van 1954 tot 1996 de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (CoGroWa). Vitens baseert zich bij zijn voorstellen tot vergoeding van de droogteschade nagenoeg altijd op het advies van de ACSG.

Het vonnis

Op 7 augustus 2019 heeft de Rechtbank Overijssel een vonnis in een zaak tussen een agrarische ondernemer en Vitens uitgesproken. (Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:2824)
Het betreft een procedure over de hoogte van de door Vitens verschuldigde schadevergoeding voor droogteschade als gevolg van een waterwinning.

Lees het artikel van Jaco van der Gaast over waar het misgaat bij de afhandeling van droogteschade in V-focus, december 2019.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?