Algemeen | Mens en mening

Klimaatdieet risico voor volks­gezondheid

Vanuit de diëtetiek klinkt een stevige waarschuwing voor een te eenzijdige benadering van klimaatvriendelijk eten. Door dierlijke producten als vlees en zuivel impopulair te maken, grijpen mensen gemakkelijk naar vervangers uit het winkelschap met alternatieven, veelal uit de categorie ‘ultra-processed’. En juist die vergroten de kans op aandoeningen als overgewicht en diabetes. De keuze voor klimaatvriendelijk eten gaat gemakkelijk ten koste van gezond eten, blijkt in de praktijk.

In 2018 had ruim de helft van de Nederlandse volwassenen te kampen met overgewicht. In 1990 was dat nog zo’n 35 procent. En elk uur komen er zeven diabetici bij, dat zijn er 1.200 per week. Momenteel heeft bijna 11 procent van de Nederlanders diabetes. In 1990 was dat de helft. Dit zijn zorgelijke cijfers, en er is nog altijd geen sprake van een dalende trend. Hier zouden door de overheid gefinancierde organisaties als het Voedingscentrum zich druk over moeten maken. Deze organisaties leggen echter de nadruk op verlaging van de CO2-uitstoot van maaltijden, wat zal leiden tot nog meer overgewicht en diabetes. In de praktijk zie je namelijk dat mensen een minimaal bewerkt product als vlees laten staan, en daarvoor in de plaats kiezen voor een vegaproduct uit het winkelschap ernaast: een zwaar bewerkt eiwitisolaat. Dan vraag je om meer gezondheidsproblemen in plaats van minder. Door in de media een impopulaire sfeer te creëren rondom vlees, worden mensen naar een ongezonder voedings­patroon gedreven.

Het omslagartikel van V-focus oktober 2019 gaat over klimaatvriendelijk eten in relatie tot de volksgezondheid, beschouwd vanaf de werkvloer van de diëtetiek.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?