Algemeen | Mens en mening

Topman dieractivisten in dienst als klantadviseur bij ABN Amro

De voorzitter van Animal Rights, de organisatie van dieractivisten die een einde wil maken aan de veehouderij en onder meer betrokken is bij het maken van illegale beelden in veehouderijen, werkt in het dagelijkse leven als adviseur dagelijkse bankzaken bij ABN Amro. De bank weigert in te gaan op vragen hierover.

Chris Breedveld is voorzitter van Animal Rights. Op de website van de dierenorganisatie zegt Breedveld het belangrijk te vinden dat mensen dieren weer gaan zien als levende wezens en niet louter als gebruiksvoorwerpen met als doel er geld mee te verdienen. Breedveld is toegetreden tot het bestuur van Animal Rights om zich breed in te kunnen zetten tegen het dierenleed – de organisatie wil de veehouderij uitbannen en streeft een veganistische levenswijze na.

Adviseur bij de bank

In het dagelijkse leven is Breedveld klantenadviseur bij ABN Amro. In hoeverre hij inzage heeft in de klantgegevens van veehouderijbedrijven en -organisaties is niet bekend. ABN Amro wil niets loslaten over de afspraken die er zijn gemaakt met Breedveld. “Wij doen geen uitspraken over (gedragingen van) individuele medewerkers. Medewerkers met nevenfuncties moeten deze, volgens intern beleid, registreren en melden aan de bank. De bank kan hier vervolgens indien nodig, aanvullende afspraken over maken met de mede­werker”, aldus Jarco de Swart, senior press officer bij ABN Amro. Ook op de vraag of de functie van ‘bestrijder van de veehouderij’ wel te verenigen is met het zo goed mogelijk adviseren van de klanten in de vee­houderijsectoren, wil de bank niet ingaan.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?