Algemeen | Onderzoek en Beleid

Europese Commissie wil Nederland helpen met knelgevallen fosfaatrechten

De Europese Commissie zegt ervan op de hoogte te zijn dat een aantal Nederlandse melkveehouders in de problemen is geraakt, na introductie van het fosfaatrechtenstelsel. V-focus vroeg de Commissie welke adviezen zij heeft voor de knelgevalbedrijven, die door de invoering van de fosfaatrechten failliet dreigen te gaan. De woordvoerder van de Commissie zegt “altijd beschikbaar te zijn de Nederlandse autoriteiten te helpen met het vinden van passende oplossingen voor deze groep boeren”.

In het fosfaatrechtendebat eind juni gaf LNV-minister Carola Schouten aan alle opties onder de loep te hebben genomen om oplossingen te vinden voor de knelgevallen. Maar een oplossing had zij niet kunnen vinden. Op aandringen van de Tweede Kamer gaf Schouten aan best nog wel een keer te willen afreizen naar Brussel, maar daar niets van te verwachten. De reactie van de Europese Commissie stemt daarentegen hoopvoller. “De Europese Commissie begrijpt de problemen die de toewijzing van fosfaatrechten kan creëren voor bepaalde boeren en blijft beschikbaar voor technische besprekingen om de Nederlandse autoriteiten te helpen passende oplossingen te vinden die verenigbaar zijn met mededingings- en milieurecht”, stelt de woordvoerder van de Europese Commissie.

Nederlands beleid

De Europese Commissie heeft het fosfaatrechtenstelsel goedgekeurd, dat op 1 januari 2018 in werking trad. De Commissie heeft het systeem goedgekeurd zoals het door de Nederlandse autoriteiten is aangemeld, inclusief het fosfaatplafond. “Het systeem van verhandelbare fosfaatrechten voor melkvee in Nederland heeft belangrijke milieudoelstellingen: verbeteren van de waterkwaliteit door de fosfaatproductie uit rundveemest te beperken en het bevorderen van de grondgebonden landbouw. Daarom voorziet de maatregel in een plafond van fosfaatrechten. Dit hebben de Nederlandse autoriteiten in Brussel aangegeven.”

Geen buffer voor knelgevallen

“Het fosfaatrechtensysteem biedt de Nederlandse autoriteiten de mogelijkheid om aan knelgevallen fosfaatrechten toe te wijzen, zolang het plafond niet wordt overschreden. Om ervoor te zorgen dat hierdoor de milieudoelen niet worden ondermijnd, heeft Nederland de Commissie in 2017 geïnformeerd dat het een bepaald aantal fosfaatrechten als buffer opzij zou leggen, voor onverwachte probleemgevallen. De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie vervolgens meegedeeld dat door een gebrek aan duidelijkheid in de Nederlandse wetgeving, ten onrechte fosfaatrechten zijn verleend aan niet-melkleverende rundveebedrijven. Dat is de reden dat er momenteel geen buffer is voor knelgevallen in Nederland”, meldt de Europese Commissie. “Het is aan de Nederlandse autoriteiten zelf om te beslissen of het aantal toegewezen fosfaatrechten verder onder het plafond moet worden gebracht, om zo een ​​buffer te hebben voor onverwachte probleemgevallen.”

Vrijstelling houders van zoogkoeien

Vandaag maakte minister Schouten bekend houders van zoogkoeien de mogelijkheid te bieden vrijgesteld te worden van het fosfaatrechtenstelsel. Voordat de vrijstellingsregeling van kracht kan worden moet de notificatieprocedure voor technische voorschriften worden doorlopen. Dit betekent dat de Europese Commissie (of een andere lidstaat) mogelijke bedenkingen kan doorgeven. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?