Adviseurs | Mens en mening

Zorg om Boer en Tuinder luistert en helpt verder

Allerlei omstandigheden, zoals financiële problemen, relatieproblemen, verslechterde gezondheid, stress door regelgeving, het moeten stoppen met het bedrijf of combinaties hiervan, kunnen ertoe leiden dat een boer volledig vastloopt. Vrijwilligers van de stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) bieden boeren en hun gezinsleden dan een luisterend oor en proberen hen verder te helpen.

De ZOB kreeg in 2017 118 hulpvragen van agrarische ondernemers of hun gezinsleden. Jannie Lamberts is bestuurslid van ZOB en vertelt dat er veel stil leed is onder boeren. Vaak zoeken ze pas hulp als de ergste problemen voorbij zijn, bijvoorbeeld na een periode van slechte prijzen, en ze weer beginnen te voelen en na te denken, zegt Lamberts. “Dan beseffen ze dat ze hulp nodig hebben om verder uit het dal te klimmen. Ze kunnen dan terecht bij ZOB. ZOB is volledig onafhankelijk en onze hulp is gratis.”

Vrijwilligers

Als een boer of gezinslid voor hulp belt met ZOB, krijgt hij een van de vier regiocoördinatoren aan de lijn. Pieter Knijff is regiocoördinator Noord. “Als ik een hulpvraag krijg van een boer, ga ik op zoek naar twee geschikte vrijwilligers die samen bij de boer op bezoek gaan”, vertelt Knijff. “Dat kan een oud-veehouder zijn, maar ook een oud-dierenarts, -boekhouder of -makelaar. We bekijken per situatie welke vrijwilligers het best kunnen helpen. Vervolgens kunnen onze vrijwilligers structuur aanbrengen in het probleem van de hulpvrager en hem verder helpen door door te verwijzen naar bijvoorbeeld de accountant, de bank, een agricoach, de huisarts of GGZ.”
ZOB is er dus niet om problemen op te lossen, maar de hulp van ZOB inroepen kan wel de eerste stap zijn naar de oplossing toe.

‘Oog houden voor boer als mens’

Erfbetreders kunnen boeren attenderen op het bestaan van ZOB als zij vermoeden dat hun klant in de knoop zit. “Het is belangrijk dat erfbetreders oog houden voor boeren als mensen en niet alleen naar hun eigen financiële belangen kijken”, aldus Knijff.
ZOB organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst speciaal voor erfbetreders. Dan gaat het over bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of dierverwaarlozing. Op de laatste bijeenkomst in Noord-Nederland kwamen zo’n zestig geïnteresseerden af.

Over de auteur: Henk Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?