Adviseurs | Algemeen

Houderij beïnvloedt weerstand dieren

Resilience is een manier van denken die ook van toepassing is op de veehouderij. Resilience gaat over het versterken van de gezondheid door uit te gaan van het natuurlijke vermogen zich aan te passen aan de omgeving en mogelijke verstoringen. Veterinaire Kenniscoöperatie Veerkracht organiseerde een symposium over deze nieuwe leer binnen de diergezondheidszorg.

Uit onderzoek blijkt dat de omgeving van invloed is op de ziektegevoeligheid van varkens. Wageningen UR voerde onderzoek uit waarbij de gezondheid van twee koppels biggen, met en zonder wroetbak, met elkaar werd vergeleken. Beide groepen dieren, met dezelfde infectiegevoeligheid, werden geïnfecteerd met PRRS, en daarna met een secundaire infectie App. Middels sectie werd de schade aan de dieren onderzocht. De biggen in het verrijkte hok hadden veel minder laesies, zowel in ernst als hoeveelheid. Bovendien hadden de biggen uit het verrijkte hok het PRRS-virus op 8 dagen na infectie al veel beter weggewerkt uit hun bloed. Ook de secundaire infectie had minder effect op deze groep.

Sterk dag-nachtritme

In een praktijkproef bij twintig individuele melkkoeien kwam naar voren dat hoogproductieve koeien die zowel veel rusten als hoog actief zijn, meer veerkracht hebben, zij hebben minder kans op ziekten na afkalven. De meest interessante uitkomst is echter dat koeien met een sterk dag-nachtritme de beste veerkracht hebben.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?