Algemeen

Jaap Hanekamp licht ammoniakonderzoek toe in Tweede Kamer

Het onderzoek ‘Ammoniak in Nederland – enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen‘, door de onderzoekers Jaap Hanekamp, Marcel Crok en Matt Briggs, was op 22 februari de aanleiding voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het onderzoek werd een maand eerder gepubliceerd onder de vlag van V-focus.

Hanekamp deelde enkele kritische bevindingen met de Kamerleden: “Als eerste valt op dat ondanks het publieke karakter van dit onderzoek, met grote maatschappelijke en economische consequenties, de bijbehorende en onmisbare transparantie ver te zoeken is. Daarbij ontbreekt het binnen het ammoniakonderzoek aan gefundeerde wetenschappelijke tegenspraak, waardoor de noodzaak om ordelijk en transparant te documenteren minimaal is.” Hij sloot af met de woorden: “De interne kritiekloosheid van het wetenschappelijke en beleidsmatige ammoniakdiscours blijkt, hoe Nederlands, zelf bestendigend. In 2016 is door de staatssecretaris opnieuw, en ik citeer, aan het ‘RIVM en de WUR opdracht gegeven verbeteringen aan te brengen in de emissieberekeningen, het meetnet en de verspreidingsberekeningen.’ Quod erat demonstrandum. ‘Hetgeen bewezen moest worden’.”

Lees hier het volledige Betoog van Jaap Hanekamp tijdens de hoorzitting en de Position paper van de onderzoekers Hanekamp, Crok en Briggs.

Meer informatie over deze hoorzitting en de Position papers van alle deelnemers zijn te vinden op www.tweedekamer.nl. De hoorzitting is terug te zien op debatgemist.tweedekamer.nl.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?