Algemeen | Onderzoek en Beleid

Impact fijnstof op volksgezondheid overdreven

De luchtkwaliteit in Nederland verschilt enorm. In de Randstad is er veel uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide, door verkeer en industrie. Terwijl de landbouw dan weer een groot aandeel heeft in de ammoniak- en fijnstofuitstoot in Oost-Nederland. Wat betekent dit voor de volksgezondheid? Zijn de bewoners van de stoffige, vuile regio’s in ons land inderdaad vaker ziek?
Voor een antwoord op deze vraag wordt voor heel Nederland de luchtkwaliteit in kaart gebracht voor de verontreinigingen fijnstof (PM10 en PM2,5), ammoniak en stikstofdioxide. Zie figuur links. Vervolgens is het aantal patiënten met aandoeningen die (mede) gerelateerd zijn aan een slechte luchtkwaliteit, geteld. Zie afbeelding rechts.

Figuur links: Luchtkwaliteit in Nederland (fijnstof, NH3 en NO2). Rood: relatief vuile lucht. Blauw: relatief schone lucht. Figuur rechts: Aantal aandoeningen (mede) gerelateerd aan luchtkwaliteit, per 1000 inwoners. Rood: relatief veel aandoeningen. Blauw: relatief weinig aandoeningen.

NL_gemeenten_2014_groningers

Uit de figuur blijkt dat naarmate de lucht minder vuil is, er meer patiënten zijn met aandoeningen. En waar de lucht vuiler is, komen minder patiënten met aandoeningen voor. (NB de impact van luchtvervuiling door houtstook is niet meegenomen in het onderzoek).
Een uitgebreid verslag van het journalistieke onderzoek ‘Impact van fijnstof zwaar overdreven’, alsmede verklaringen voor de resultaten, leest u vanaf 23 september in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?