Onderzoek en Beleid

Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer op melkveebedrijf

KenKWaterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien en Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien en Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan tillen: de BedrijfsWaterWijzer. Dat is nodig omdat nog te veel kansen worden gemist in het waterbeheer op en rond het melkveebedrijf.

Opbouw BedrijfsWaterWijzer

De waterproblematiek is divers en optimaal watermanagement daardoor sterk afhankelijk van de specifieke bedrijfs- en regionale omstandigheden. Niet alles is overal relevant en maatwerk is geboden. Door met modules te werken kunnen de voor de omstandig­heden relevante elementen snel uitgefilterd worden.
De BedrijfsWaterWijzer wordt opgebouwd uit de volgende modules:
1. Voorkomen vervuiling van grond- en oppervlaktewater door erfwater.
2. Vasthouden neerslagoverschot en voorkomen droogteschade.
3. Beperken wateroverlast.
4. Beperken uitspoeling nutriënten naar grondwater.
5. Beperken uit- en afspoeling nutriënten naar oppervlaktewater.
6. Vee voorzien van drinkwater van goede kwaliteit.
7. Goed ecologisch beheer van sloten en slootkanten en het recyclen van maaisel en bagger.
8. Belasting van water met bestrijdings­middelen.
Lees het artikel ‘Koeien en Kansen werkt aan beter waterbeheer’, van de Wageningse onderzoekers Koos Verloop, Michel de Haan, Idse Hoving en Gert Jan Noij in het augustusnummer van V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?