Adviseurs | Algemeen

Vab eerste erkende beroepsorganisatie in EU BedrijfsAdviesSysteem

Op 19 januari ontvingen voorzitter Anton Koops en vicevoorzitter Arjan Strootman de officiële erkenning dat de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs de eerste (en enige) beroepsorganisatie in Nederland is, die voldoet aan de EU-eisen binnen het BedrijfsAdviesSysteem (BAS). Ze kregen deze uit handen van Aldrik Gierveld, directeur van Europese Landbouw- en Visserijbeleid en Voedselveiligheid bij het Ministerie van Economische Zaken. De erkenning onderstreept de kwaliteit van vab-leden en opent de weg voor diezelfde leden om te voldoen en dus deel te nemen aan Europees gesteunde projecten.
De vab werkt al jaren hard aan het behouden en verbeteren van de advieskwaliteit van haar leden. Deze kwaliteit wordt geborgd middels, zoals een PE-punten systeem. Voorzitter Anton Koops: “Het is een bekroning op de kwaliteit die de vab de agrarische ondernemers al veel langer biedt.”
Al enkele jaren waren de vab en het Ministerie van Economische Zaken in gesprek om af te tasten in hoeverre de gestelde kwaliteitseisen onder de leden en de normen, die de EU stelt aan een borging van kwaliteit binnen de agrarische advieswereld, met elkaar overeen komen. Al snel bleek dat in grove lijnen hierover consensus was en beperkte het overleg zich vooral tot invulling en uitvoering.

Vab kwaliteit en EU-norm

Om volwaardig lid te zijn van de vab dient een agrarisch bedrijfsadviseur op HBO niveau te functioneren, vijf jaar ervaring in het vakgebied te hebben en ten minste 50% van zijn of haar activiteiten te ontplooien in de agrarische sector. Daarnaast wenst de vereniging dat haar leden zich continu ontwikkelen om de kwaliteit naar de klant te kunnen waarborgen. De minimumeis is dat een lid gemiddeld over vier jaar, twintig Persoonlijk Educatie (PE) punten heeft gescoord op jaarbasis. Bij de vab kunnen dit punten zijn op het eigen specialistische vakgebied, maar ook sector-brede, vakgerichte trainingen en cursussen tellen mee. Deze vab-kwaliteitsrichtlijnen kwamen overeen met de EU-eisen als genoemd in de Verordening 1306/2013 aangaande een op te richten BedrijfsAdviesSysteem (BAS) inzake financiering, beheer en monitoring van het Europese GLB.
vab_BAS-erkend2 - LR
Vab voorzitter Anton Koops (2e van links) en vice voorzitter Arjan Strootman nemen de officiële BAS erkenning in ontvangst uit handen van Aldrik Gierveld, directeur E.L.V.V. en Karel van Bommel van het Ministerie van Economische Zaken.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?