Adviseurs | Onderzoek en Beleid

Innovatiesubsidies landbouw komen zelden bij ondernemer terecht

De landbouw staat met stip boven aan, waar het gaat over het aantal regelingen voor innovatiesubsidies binnen het ministerie van Economische Zaken. Van de in totaal 214 regelingen zijn er maar liefst 80 bestemd voor innovatie en stimulering van de land- en tuinbouw. Wie denkt dat boeren en erfbetreders dus wel rijk zullen worden van de stimuleringssubsidies heeft het mis. Bij het uitdelen van het geld vissen beide groepen vooral achter het net.
Voor de economische sectoren techniek, chemie, ruimtevaart en overige sectoren zijn er samen 74 subsidieregelingen voor innovaties. Dat zijn er minder dan voor de landbouw. Ook voor ‘de natuur’ heeft het ministerie van Economische Zaken veel subsidiemogelijkheden, hier zijn 25 geldpotjes beschikbaar om te verdelen. Ondanks de vele subsidieregelingen, blijken primaire agrarische ondernemers er nauwelijks van de profiteren. Dat geldt ook voor erfbetreders. Bovendien slinken de geldbedragen die bij deze partijen terechtkomen, ook nog eens het hardst. Dat blijkt uit een analyse van alle subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken over de periode 2010 – 2018, door de redactie van V-focus. Hierin werd nagegaan waarvoor subsidiegeld beschikbaar is en waar het geld uiteindelijk terecht komt.
Het omslagartikel ‘Boer en adviseur vissen achter subsidienet – Analyse EZ-subsidieregelingen voor stimuleren landbouw’ verschijnt deze week in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?