Onderzoek en Beleid

AMvB grondgebonden groei: goed mineralenmanagement loont

KOeien_in_weiOp 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen bedrijven is verkend wat dit voor hen betekent. Op basis van de resultaten van 2014 en forfaitaire productie- en plaatsingsruimte moet circa 88 procent van de bedrijven extra grond verwerven bij groei. Gebruik maken van BEX en BEP levert deze bedrijven gemiddeld een groeiruimte op van 25 koeien voordat extra grond nodig is.

In bijna alle gevallen (15 van de 16 Koeien & Kansen bedrijven) profiteren de bedrijven ervan wanneer ze de bedrijfsspecifieke BEX-productie hanteren. Ten opzichte van het forfaitaire referentieoverschot is er dus ruimte om te groeien met een goede BEX-score.
Behalve rekenen met BEX, kunnen de Koeien & Kansen bedrijven (samen met een aantal bedrijven die meedoen met de BEP-pilot) ook rekenen met de bedrijfseigen fosfaatnorm (BEP). De BEP is de plaatsingsruimte die melkveehouders zouden hebben op basis van fosfaatonttrekking aan de bodem, berekend met de KringloopWijzer. Bij 4 van de 16 bedrijven komt het fosfaatoverschot berekend met BEP onder de 20 kg P2O5/ha uit. Deze bedrijven mogen bovenop hun extra ‘BEX-winst’ nog groeien tot een overschot van maximaal 20 kg P2O5/ha voordat extra grond nodig is.

Extra koeien bij goed mineralenmanagement

In 2014 molken de Koeien & Kansen bedrijven­ gemiddeld 134 koeien. Uit de bereke­ningen blijkt dat de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld 25 koeien (inclusief jongvee) extra kunnen aanhouden zonder extra grondeisen als ze met de BEX-productie rekenen. Bij vier bedrijven leidt BEP-plaatsingsruimte tot extra groeiruimte, omdat deze bedrijven onder het maximale overschot van 20 kg P2O5/ha komen. Bij de twee bedrijven die hier het meeste van profiteren gaat het om respectievelijk 6 en 12 koeien extra bovenop het BEX-voordeel.

Het artikel ‘AMvB grondgebonden groei – Goed mineralenmanagement loont’ van de auteurs Aart Evers en Michel de Haan (Wageningen UR Livestock Research) is te lezen in V-focus (verschijnt deze week).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?