Onderzoek en Beleid

Ammoniakbeleid loopt uit de pas met metingen in het veld

Figuur-ammoniakVolgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch hebben verminderd. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien.

Eerder dit jaar zagen we al dat metingen (vanaf 1993) in de buitenlucht door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM) aantoonden dat emissiearm bemesten nagenoeg geen effect heeft gehad op de luchtkwaliteit. Deze zomer analyseerde de redactie de meetgegevens van het RIVM-milieumeetnet Chemische Samenstelling Regenwater (vanaf 1990). Maar ook uit deze metingen blijkt geen effect van de emissiearme bemesting. Ook een derde milieumeetnet vanuit de ecologie, het Lichenologisch Onderzoeksbureau Nederland, heeft geen effect van het emissiearm bemesten op het milieu aangetoond.

Metingen staan haaks op rekenmodel

Deze uitkomsten staan haaks op de cijfers die het Planbureau voor de Leefomgeving (ministerie van Infrastructuur en Milieu) presenteert. Het Planbureau stelde onlangs nog dat de ammoniakuitstoot met bijna 70 procent is verminderd, sinds 1990. De emissiebeperkende maatregelen, en vooral het emissiearm bemesten, zouden een groot effect hebben. Het Planbureau baseert zich op een rekenmodel.

Emmissies steeds hoger berekend

Sinds 1990 zijn de emissies die de landbouw zou uitstoten, meerdere keren opgehoogd in het rekenmodel. Hierdoor werden niet alleen de emissies steeds hoger, maar ook het effect van de maatregelen werd op papier steeds groter. Het rekenmodel is in de jaren steeds meer uit de pas gaan lopen met de werkelijke metingen in het milieu zelf. Bijna afgerond onderzoek, waarin werkelijk is gemeten aan de verspreiding van ammoniak, bevestigt dat de emissies veel te hoog zijn begroot.

Themabijeenkomst

Op 26 september zullen de voortschrijdende inzichten in de ammoniak worden gedeeld in een ‘bijpraat bijeenkomst’.

Het artikel ‘De onschendbaarheid van een rekenmodel’ verschijnt deze week in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?