Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Antibiotica minder effectief door verouderde bijsluiters

De farmaceutische industrie voelt er weinig voor te investeren in antibiotica, nu het voorschrijven ervan steeds verder aan banden wordt gelegd. Dit betreft zowel de onwikkeling van nieuwe producten als de aanpassing van bijsluiters. De kosten van de diergeneesmiddelenregistratie zijn dermate hoog, dat die niet terug verdiend kunnen worden. Dat zegt Irma van Deurzen, managing director bij Dopharma op de jaarvergadering van dierenartsenorganisatie CPD.

Voor verschillende antibiotica geldt dat de bijsluiter niet meer actueel is. De doseringen, gebruiksduur of aandoeningen waartegen deze gebruikt moeten worden, kloppen niet meer. Omdat bij gebruik toch de bijsluiter gevolgd moet worden, betekent dit in de praktijk dat het product minder werkzaam zal zijn. Sommige bijsluiters zijn al meer dan 25 jaar oud en waren afgestemd op de toenmalige veehouderij. Het ‘even’ aanpassen van de bijsluiter is er niet bij, aldus Van Deurzen. Ook in dat geval zullen namelijk veel nieuwe, kostbare studies moeten paatsvinden, onder andere naar de nieuwe wachttermijn en de effecten op het milieu. Actualisatie van de bijsluiters zou de werkzaamheid van met name de oudere antibiotica flink kunnen verbeteren, maar de farmaceutische industrie wil hier geen geld in steken.

Tien jaar stilgelegen

De huidige complexe en dure registratieprocedure heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van diergeneesmiddelen in de afgelopen tien jaar nagenoeg stil heeft gelegen. Europa kijkt momenteel of het eenvoudiger kan. Aanpassingen van de registratieprocedure worden op zijn vroegst in 2017 verwacht.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?