Algemeen

Ruwvoerplatform wil hogere ruwvoeropbrengsten

Wageningen UR en het bedrijfsleven werken aan de oprichting van het Ruwvoerplatform. Dat bleek gisteren op de themadag voor bedrijfsadviseurs ‘Van Beslisboom Snijmais naar een Ruwvoerplatform’ op Proefboerderij De Marke. Het doel van het Ruwvoerplatform is het stapsgewijs verkleinen van het gat tussen de haalbare ruwvoeropbrengsten en de ruwvoeropbrengsten in de huidige praktijk.

Volgens de initiatiefnemers van het Ruwvoerplatform is er ruimte voor een hogere ruwvoeropbrengst, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede pH van de bodem, gerichter te bemesten, wisselteelt, een goede bewerking van de bouwvoor.

De ruwvoerteelt wordt belangrijker vanwege de afschaffing van de melkquotering (= extra melkproductie, dus extra voer), strengere mestnormen en het drukken van de voerkosten. Maar melkveehouders lijken het belang van meer aandacht voor de ruwvoerteelt over het algemeen nog niet in te zien; de prioriteit ligt er niet, bleek op themadag. Grote vraag was gisteren dan ook: hoe krijg je als adviseur bewustwording bij de melkveehouders?

Communiceren richting de melkveehouders is daarvoor het belangrijkst. Het Ruwplatform moet daarbij, als een open forum, een belangrijke rol gaan spelen, als het aan Wageningen UR en deelnemende partijen uit het bedrijfsleven ligt. Het platform moet gaan bestaan uit een website voor het ontsluiten van informatie, maar zal ook deskundigenbijeenkomsten en demo’s organiseren en een verbeter- en onderzoeksagenda voor de ruwvoerteelt opstellen.

De website www.beslisboomsnijmais.nl wordt als pilot gezien van het Ruwvoerportaal. In 2014 wordt een basis gelegd voor een ‘beslisboom gras’ en worden andere plannen voor het portaal verder uitgewerkt. De initiatiefnemers vragen ook om ideeën van adviseurs en melkveehouders om te komen tot een goed (communicatie)platform voor het optimaliseren van de ruwvoerteelt op het melkveebedrijf.

Over de auteur: Henk Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?