Onderzoek en Beleid

Sorghum een alternatief voor snijmais

OHet graangewas sorghum lijkt op droogtegevoelige gronden een goed alternatief voor snijmais. Dat blijkt uit een (veld)studie door het Louis Bolk Instituut (foto: LBI).

Sorghum is het vijfde graangewas ter wereld. In Amerika en Afrika wordt het veel geteeld op percelen die te droog zijn voor mais. Negen verschillende sorghumrassen mochten zich bewijzen onder Nederlandse omstandigheden. In het onderzoek werd onder meer gekeken naar de droge stof opbrengsten, suikers, zetmeel en verteerbaarheid. Uit de veldproef bleek dat enkele sorghumrassen zich behoorlijk konden meten met mais. Met de goede rassenkeuze lijkt de weg vrij voor sorghum als droogtetolerant, maar ook minder water consumerend alternatief voor snijmais, concluderen de onderzoekers.

Lees het artikel met de onderzoeksresultaten in V-focus, januari 2014.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?