Algemeen

Voerindustrie koestert blackbox voersamenstellingen

Boeren kunnen voeders van verschillende fabrikanten slecht met elkaar vergelijken. Dit omdat iedere fabrikant zijn eigen voederwaardering hanteert. Ook worden voor exact dezelfde voeders geregeld verschillende voederwaarderingen opgegeven. Zo heeft hetzelfde varkensvoeder bij mengvoerbedrijf A een EW van 1.10 en bij mengvoerbedrijf B een EW van 1.14.
In de vorige eeuw was de voederwaarde betrekkelijk eenduidig: Instituut CLO gaf een handboek uit met daarin de voederwaardering van de beschikbare grondstoffen en controleerde die op verzoek van de standsorganisaties en de coöperatieve mengvoerbedrijven. Deze samenwerking met CLO stopte omdat voerbedrijven hun marktaandeel wilden beschermen en pottenkijkers weren.
Op initiatief van meerdere belangenorganisaties werd eind 2009 VoederWaarde.nl opgericht om weer meer controle te hebben op de voederwaardes. Bij de deelnemende voerbedrijven worden de voersamenstellingen en grondstoffenwaarderingen gecontroleerd door Schothorst Quality Consultants. De deelname aan VoederWaarde.nl is vrijwillig en het aantal deelnemers is beperkt (20 procent van de mengvoermarkt). Met name de grote voerbedrijven willen niet meedoen aan VoederWaarde.nl omdat zij fors hebben geïnvesteerd in eigen rekenmodules; de bescherming van de eigen kennis weegt zwaar.
Het uitgebreide artikel over de ‘blackbox van het voer’ van auteur Will van Hoof is te lezen in V-focus, oktober 2013. Een gratis proefnummer is opvraagbaar.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?