Categorie archief: Column

Oproep aan NVWA-collega’s

Heren en dames collega-dierenartsen bij de NVWA, de laatste jaren komen de veehouderijsectoren in toenemende mate in conflict met de NVWA en haar medewerkers…. Lees verder

Riooloverstorten: vuil water door troebel beleid

Riooloverstorten? Dat was voor de eeuwwisseling een probleem, nou toch niet meer? Lees verder

‘Hopelijk houden LTO en waterschappen paar euri over voor metingen’

Boerenorganisatie LTO en de waterschappen hebben een grote taak gekregen. Het water in landbouwgebieden moet met spoed worden opgeschoond. Uiteraard hoeft dat niet voor niets, voor deze taak is 325 miljoen euro beschikbaar vanuit met name Europese plattelandsontwikkelingsfondsen. Lees verder

Bepaalt bedrijfsomvang het Beter Leven van het varken?

Opvallend is dat de Dierenbescherming megastallen uitsluit voor deelname aan het Beter Leven-kenmerk. Zijn de vijf vrijhe­den van het varken op een groot bedrijf minder goed te garanderen dan op een klein­schaliger bedrijf? Met andere woorden, bepaalt de bedrijfsomvang het Beter Leven van het varken­? Lees verder

De fosfaatkoek

Een paar jaar geleden was ik bij een zeugenhouder én melkveehouder en hij gaf mij mee dat hij zijn melkkoeien houdt op eenzelfde wijze als zijn zeugen. Volgens hem was dat de manier voor een bedrijfseconomisch gezonde melkveehouderij. Lees verder

Verdelen van fosfaatrechten is toch niet zo moeilijk?

LTO wil maximaal 1 miljoen kilo fosfaatproductierechten reserveren voor extensieve bedrijven, lees ik net in de Nieuwe Oogst. En netwerk Grondig vind dat te weinig, zij wil dat de latente ruimte op de extensieve bedrijven behouden blijft. Het lijkt erop dat de huidige discussie over fosfaatrechten niet alleen gaat leiden tot tweespalt in de sector, maar ook het Brusselse milieudoel gaat missen. Lees verder

Eenzijdige blik nekt biodiversiteit

Waarom zoeken we niet verder naar oorzaken en oplossingen, maar laten we zeldzame soorten gewoon wegkwijnen? Lees verder

Heeft de Unie van Waterschappen wat te verbergen?

In de afgelopen weken is me meermalen gevraagd – door waterdeskundigen – hoe mijn gesprek met de Unie van Waterschappen is verlopen op 2 november. Daar was men toch wel benieuwd naar. Kennelijk waren de waterschappen op de hoogte van het gesprek, maar niet over de afgelasting ervan. Lees verder

Nederlandse natuur explodeert, dankzij de landbouw

In de natuur gaat heel veel, heel erg goed. Het aantal vogels, vlinders en zoogdieren neemt toe, jaar na jaar. Ik pak de volledige statistieken (alle soorten waarvoor tellingen bijgehouden worden) er even bij, dus niet alleen de statistieken van een paar soorten die in een (tijdelijke) dip zitten. Laten we eens kijken hoe het de Nederlandse soorten is vergaan sinds het jaar 2000. Lees verder

Fosfaatrechten sturen op forse krimp veebestand

Het lot van de Nederlandse veehouderij ligt in handen van het o zo gevreesde ‘Brussel’. Althans, dat dacht ik tot voor kort. De voorzitter van het Brusselse Nitraatcomité heeft me echter verteld dat Nederland zelf bepaalt hoe zij de waterkwaliteitsdoelen gaat halen. In 2027 moet die klus zijn geklaard. Lees verder