Categorie archief: Column

V-focus laat te veel fijnstof opwaaien

Het komt zelden voor dat een rijksdienst een officieel commentaar publiceert op een artikel in de media. Dan is er beslist wat aan de hand. Lees verder

Waterschap zelf ook oorzaak wateroverlast

De rechtervleugel van de Unie van Waterschappen trekt vandaag aan de bel. Deze wil waterschade aan gebouwen, infrastructuur en landerijen voorkomen. Er is een gezamenlijke aanpak voor wateroverlast nodig, aldus haar persbericht. Unievoorzitter Hans Oosters licht de kwestie toe: “Wateroverlast is onze grootste zorg voor de komende jaren. Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet.” Lees verder

Waarom fosfaatrechten niets gaan bijdragen aan het milieu

De Nederlandse veehouderij produceert teveel mest. Vooral de melkveehouderij is daarvan de oorzaak en deze moet nu zo’n 8 procent krimpen. De koeien kunnen alleen maar verdwijnen uit de regio’s waar ze worden gehouden. Lees verder

Behoudt de landbouw zijn derogatie?

Wat zijn wij in Nederland toch ver van het doel afgedreven. Dat is mijn conclusie uit twee gesprekken in Brussel afgelopen jaar, met een afvaardiging van het Nitraatcomité. Lees verder

Meeste veehouderij-vrees bij rijkste mensen

De Brabander is bevreesd voor de veehouderij. Iets anders kun je niet concluderen. Volgens de gemeentelijke rapporten van de GGD’s is 28 procent van Brabantse bevolking bang een infectieziekte op te lopen van landbouwhuisdieren en/of een resistente bacterie en/of schadelijk fijnstof. Ik vind dit een schrikbarend hoog percentage. In Zeeland is dit aspect ook onderzocht en daar bleek nog geen 1 procent van de bevolking in de veehouderij een risico te zien voor zijn/haar gezondheid. Lees verder

Wet Onbegrijpelijk Bestuur: de WOB

Begin deze maand mocht ik voor een hoorcommissie van het Ministerie van Economische Zaken verschijnen. Voor deze commissie heb ik een ingewikkelde juridische tekst van anderhalf kantje voorgelezen. Met dank aan de advocaat van journalistenvakbond NVJ. De vier leden van de hoorcommissie deden waarvoor zij waren aangesteld: goed luisteren. Wat mij betreft had de tekst ook per mail of per post naar Den Haag gekund, maar het ministerie stelt het erg op prijs wanneer je het stuk persoonlijk komt voorlezen. Om het vervolgens graag op schrift te ontvangen. Lees verder

Oproep aan NVWA-collega’s

Heren en dames collega-dierenartsen bij de NVWA, de laatste jaren komen de veehouderijsectoren in toenemende mate in conflict met de NVWA en haar medewerkers…. Lees verder

Riooloverstorten: vuil water door troebel beleid

Riooloverstorten? Dat was voor de eeuwwisseling een probleem, nou toch niet meer? Lees verder

‘Hopelijk houden LTO en waterschappen paar euri over voor metingen’

Boerenorganisatie LTO en de waterschappen hebben een grote taak gekregen. Het water in landbouwgebieden moet met spoed worden opgeschoond. Uiteraard hoeft dat niet voor niets, voor deze taak is 325 miljoen euro beschikbaar vanuit met name Europese plattelandsontwikkelingsfondsen. Lees verder

Bepaalt bedrijfsomvang het Beter Leven van het varken?

Opvallend is dat de Dierenbescherming megastallen uitsluit voor deelname aan het Beter Leven-kenmerk. Zijn de vijf vrijhe­den van het varken op een groot bedrijf minder goed te garanderen dan op een klein­schaliger bedrijf? Met andere woorden, bepaalt de bedrijfsomvang het Beter Leven van het varken­? Lees verder