Categorie archief: Adviseurs

ACM stelt onderzoek in bij dierenartsenvereniging KNMvD

De Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingings Autoriteit) heeft een onderzoek ingesteld bij dierenartsenorganisatie KNMvD. Dit meldt zij aan dierenartsenvakblad Veearts. De ACM onderzoekt of de KNMvD de mededingingsregels heeft overtreden inzake haar antibioticumbeleid. Lees verder

CBB: Derogatie vervalt niet bij overschrijden mestnormen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de staatssecretaris van Economische Zaken vorige week in het ongelijk gesteld, toen deze een veehouderijbedrijf zijn derogatie wilde ontnemen nadat deze de bemestingsnormen had overschreden. In het jaar 2009 was de fosfaatgebruiksnorm op het bedrijf met 604,5 kilo overschreden. Dit kwam de veehouder op een boete van 3.324,75 euro te staan, volgens de Meststoffenwet. Lees verder

Kiezen van emissiearme melkveestal blijft moeilijk

Inmiddels zijn er vele emissiearme rundveestallen op de markt waaruit veehouders een keuze kunnen maken. De keuze blijft echter moeilijk. Enerzijds doordat de regelgeving voor emissiearme huisvesting onzeker is: de overheid heeft namelijk al aangekondigd dat er in 2014 een aanscherping komt. Lees verder

EU schetst negatief beeld antibioticagebruik Nederland

Het in Londen gevestigde Europese Medicijnen Agentschap (EMA), de hoogste medicijnenautoriteit van de EU, zet Nederlandse beleidsmakers en politici op het verkeerde been. In een recente publicatie over het antibioticumgebruik bij vee in de diverse Europese landen werd, zonder betrouwbare gebruikscijfers, Nederland wederom als ‘slechtste’ van de EU aangemerkt. Lees verder

GD werd ‘gewogen’ en te licht bevonden

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven is fel: de diergezondheidsmonitoring moet weg bij de Gezondheidsdienst voor Dieren en terug naar de overheid. In juli wist hij een Kamermeerderheid te verwerven voor zijn motie. Welke plannen heeft Van Gerven met de GD? En wat zijn de consequenties van zijn plannen voor de volksgezondheid en de diergezondheid? Lees verder

Veehouders en adviseurs in debat over succesvol groeien op 3 oktober 2012

Melkveehouders en geïnteresseerden kunnen via de computer of (mobiele) telefoon meepraten over succesvol groeien. Op de site www.succesvolgroeien.nl wordt op 3 oktober ‘s avonds om 20.30 uur een discussieprogramma uitgezonden waarin succesvolle groeiers in debat gaan met ervaren bedrijfsadviseurs. Aansluitend vanaf 21.00 uur kunnen kijkers via mail en twitter vragen stellen of reageren op deze discussie. Lees verder

Booijink voor vierde keer op rij beste adviesbedrijf van Nederland

Booijink Veevoeders uit Raalte is in 2012 voor de vierde maal op rij uitgeroepen tot beste adviesbedrijf in de ‘Top 50 Adviesbedrijven’. Dit grootschalige klanttevredenheidsonderzoek onder veehouders, georganiseerd door vakblad V-focus en agrimarketeer AgriDirect wordt jaarlijks uitgevoerd. Lees verder

66 procent adviesbedrijven toegankelijk aan de telefoon

De redactie van V-focus heeft 50 adviesbedrijven van veehouders getest op hun telefonische toegankelijkheid en bereikbaarheid. Van de geteste bedrijven scoorden 33 een ruime voldoende, 8 scoorden matig en 9 bedrijven scoorden slecht. Lees verder

RAV-regeling remt innovatie in emissiearme veestallen

De Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) moet de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen voor de veehouderij bevorderen. Maar te weinig fabrikanten voelen ervoor om te investeren in échte innovaties. Vanwege diezelfde RAV. De regeling zet innovatieve bedrijven op achterstand ten faveure … Lees verder

Vergunningverlening provincie Noord-Brabant stagneert

Adviesbedrijven klagen over lange wachttijden voor de afhandeling van Natuurbeschermingswetvergunningen in de provincie Noord-Brabant. In korte tijd is de afhandeltermijn opgelopen van acht weken naar anderhalf jaar. Het duurt tegenwoordig al enkele maanden voor de ontvangstbevestiging in huis is, rapporteren bedrijfsadviseurs. De provincie bevestigt dat het werk de ambtenaren over de schoenen is gelopen. Momenteel zitten meer dan duizend aanvragen in de molen. Lees verder