Onderzoek en Beleid

Jaarverslag Vertrouwensloket: 104 meldingen in 2020

In het afgelopen jaar ontving het Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren 104 meldingen. Dat maakt het Vertrouwensloket bekend in hun jaarverslag. Ook werden 76 informatie- en adviesvragen gesteld.

Het aantal meldingen is gedaald ten opzichte van 2019, toen waren het er 129. Tijdens de eerste corona-lockdown werden er in verhouding minder meldingen gedaan, ook omdat erfbetreders minder vaak op de bedrijven kwamen. Tijdens de hittegolf werden er juist veel meldingen gedaan, vooral door bezorgde toeristen en recreanten.

De meeste meldingen werden gedaan over rundveebedrijven, namelijk 61 procent. De rest van de meldingen ging om paarden (18 procent), schapen/geiten (11 procent) en varkens (8 procent). Slechts 2 procent van de meldingen ging over pluimveehouderijen.

Van alle meldingen was 19 procent al eens eerder gemeld. Dat is minder dan in 2019, toen was dat 24 procent. 2020 is echter moeilijk te vergelijken met eerdere jaren, omdat er minder erfbetreders waren. Opvallend was het aantal ex-melkveehouders die na melkweigering nog (vlees)vee aanhielden en in de problemen raakten met betrekking tot diergezondheid en dierenwelzijn. 

Melders

De meldingen komen ongeveer even vaak van erfbetreders als van burgers. Wel doen erfbetreders over het algemeen minder anonieme meldingen. Slechts 38 procent van de meldingen van erfbetreders waren anoniem, tegenover 68 procent van de meldingen van burgers. Bij een niet-anonieme melding wordt de melder bij de veehouder bekend gemaakt. 

7 procent van de meldingen kwam, met toestemming van de veehouder, via de NVWA. Deze overheidsinstantie kan sancties opleggen in het geval van verminderde dierzorg of als de veehouder niet voldoet aan de regelgeving. Als de veehouder ervoor openstaat kan het Vertrouwensloket via de NVWA ingeschakeld worden om de boer hulp te bieden om alles weer op orde te krijgen. 

Tekst: Gerdien Hulsman

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen V-Focus...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?