Onderzoek en Beleid

Onderzoek naar bijdrage weidegang aan weidevogels

Samen met 18 melkveehouders uit vier agrarische collectieven in Friesland doet het Louis Bolk Instituut onderzoek naar de meerwaarde van van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels.

De vier collectieven in Friesland zijn Noardlike Fryske Wâlden, It Lege Midden, Waadrâne en Súdwestkust. Zij doen mee in het project Vogels en Voorspoed. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en uittesten van beweidingsmaatregelen die een meerwaarde hebben voor het bedrijf en voor weidevogels. Dit jaar brengen de deelnemende partijen de interactie tussen weidevogels en beweiding en graslandbeheer in kaart. Ook wordt het effect van beweiding op de graslandcultuur en de voedselvoorziening voor weidevogels en hun kuikens in de gaten gehouden. Daarnaast worden potentiële beheersmaatregelen in praktijkproeven uitgetest en het effect op condities voor weidevogels en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering onderzocht.

Positieve bijdrage

Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels: door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen (mozaïekbeheer). Bovendien gebruiken onder andere kievit en grutto gezinnen graag beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen, terwijl de mestbossen goede dekkingsmogelijkheden bieden tegen predatie. Niet onbelangrijk is dat koeienvlaaien een broedplaats vormen voor wormen, vliegen en kevers, belangrijke voeding voor de weidevogels en hun kuikens. Om deze positieve eigenschappen van beweiding optimaal in te zetten bij weidevogelbeheer is het van belang om de beweiding (en bemesting) zo goed mogelijk af te stemmen op de (verwachte) aanwezigheid van vogels en overig beheer, zoals maaien en percelen met uitgestelde maaidatum. Tegelijkertijd biedt beweiding en een goede benutting van weidegras vrijwel altijd economische voordelen, omdat kosten voor krachtvoer en voederwinning en bemesting lager zijn.

Het uiteindelijke doel is om deze bevindingen te gebruiken voor het maken van handleidingen en factsheets. Daarnaast vormt het ook de basis voor voorstellen voor pakketaanpassingen. Het project Vogels en Voorspoed Fryslân loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2020.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?