Algemeen

Excreties, stikstof en broeikasgas integraal aanpakken

Tot voor kort beheerste het fosfaatplafond de veehouderij. Bij gelijkblijvend plafond zal dat niet meer worden­ overschreden, verwachten Gert van Duinkerken en Jan Dijkstra van Wageningen University & Research. De huidige stikstofproblematiek zal ervoor zorgen dat de houderij verder onder het stikstof­plafond terechtkomt, verwachten beiden. Op het gebied van broeikasgassen wordt de uitdaging groter.

Dit voorjaar bracht Wageningen Livestock Research de bandbreedtes in de excretienormen voor stikstof en fosfor in kaart. Dit gebeurde in opdracht van Mesdag Zuivelfonds. Dit fonds wilde weten welke uitgangspunten worden gehanteerd door de minister, in haar berekeningen die bepalen of de melkveesector boven, op of onder het plafond zit. En of andere uitgangspunten tot andere uitkomsten zouden leiden.
De onderzoekers voerden een zogenaamde gevoeligheidsanalyse uit om te bepalen hoe verschillende uitgangspunten doorwerken in de berekende stikstof- en fosforexcreties van een melkkoe. Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat het lichaamsgewicht en het percentage voederverliezen beduidend sterker doorwerken dan bijvoorbeeld het vervangings­percentage of het aantal weidedagen.
De stikstofexcretie van lacterende koeien bedraagt volgens de huidige uitgangspunten van het beleid 144 kilo N per koe per jaar. Afhankelijk van het koeienras en het rantsoen, kan dit een procent meer of minder zijn. Een procent lijkt niet veel, maar op sector­niveau gaat dit wel om 16.000 koeien.

Integrale benadering

Gert van Duinkerken, hoofd van de afdeling Diervoeding van Wageningen Livestock Research, en Jan Dijkstra, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep diervoeding aan de Wageningse universiteit, vinden dat er binnen het milieubeleid meer integraal gekeken moet worden. Er liggen meerdere vraagstukken op het bord van de boer: de stikstofproblematiek, het klimaatvraagstuk en de excretieplafonds. Gezocht moet worden naar oplossingen die bijdragen aan meerdere doelen.

Lees het artikel ‘Excreties, stikstof en broeikasgas integraal aanpakken’ in het komende nummer van V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?