Algemeen | Onderzoek en Beleid

Stikstof voor klimaatneutrale industrie

In Brabant is de verbazing groot nu is uitgekomen dat de Amercentrale in tijden van stikstofschaarste zo’n 700.000 kilo extra stikstofruimte kreeg van de provincie. Deze energiecentrale is niet de enige, zo blijkt uit controle van de verstrekte vergunningen vanwege de Natuurbeschermingswet. Bedrijven die energieneutraal willen worden en gaan draaien op biomassa, hebben meer stikstofruimte nodig.

Hermen Vreugdenhil stak zijn verbazing deze maand niet onder stoelen of banken: zijn provincie Noord-Brabant had een vergunning verleend aan de Amercentrale in Geertruidenberg om 82.660 kilo ammoniak (NH3) uit te stoten en 1.669.530 miljoen kilo stikstofoxiden (NOx). Dit is heel veel meer stikstof dan waarvoor deze energiecentrale wordt aan­geslagen in de Rijks-emissieregistratie: nul kilo ammoniak en 924.900 kilo stikstof­oxiden. De vergunning was afgegeven op 7 mei 2019, vlak voordat de Raad van State de ­vergunningverlening lam legde met zijn ­uitspraak. Vreugdenhil zit namens de Christen­Unie in de Staten van Noord-Brabant­.
Het is inderdaad opmerkelijk dat de Amercentrale in Geertruidenberg door het Rijk voor de stikstofregelgeving wordt aangeslagen voor een uitstoot van 924.900 kilo NOX, terwijl­ deze energiecentrale tot 7 mei 2019 een vergunning had voor de uitstoot van 5.517.500 kilo NOx en 175.680 kilo NH3. De vergunning wordt aangevraagd voor wijziging en uitbreiding van het bedrijf – de Amercentrale wil overschakelen op 100 procent biomassa.
Vraag is of dit een incident betreft of dat industriële bedrijven op grotere schaal voor veel lagere emissies worden aangeslagen door het Rijk dan de uitstoot volgens de vergunningen, waardoor er ruimte is om te groeien in uitstoot van stikstof.

Veel industrie buiten beeld

In 2018 deed V-focus een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur bij de Omgevingsdiensten van de Provincie Noord-Brabant. De provincie had in 2016 onderzoek laten doen in hoeverre industriële bedrijven beschikken over een Natuurbeschermingswetvergunning. V-focus heeft de inspectierapporten van alle onderzochte industriële bedrijven opgevraagd. Er werden van 41 industriële bedrijven rapporten ontvangen, bij enkele bedrijven was de vergunning in de inspectieperiode nog in aanvraag (deze zijn aanvullend opgehaald bij het vergunningenloket van de provincie). In dit artikel worden de vergunde emissies van deze 41 bedrijven (voor zover vermeld) naast de emissies gelegd waarvoor de bedrijven worden aangeslagen door het Rijk voor de stikstofwetgeving (Emissieregistratie, 2017).  Uit deze test blijkt dat zo’n 60 procent van de industriële bedrijven in de provincie Noord-Brabant buiten beeld valt van de Emissieregistratie. En van slechts tien bedrijven is de emissie van stikstof bekend. Dit betekent dat de Rijksoverheid van een kwart van de industriële bedrijven de stikstofuitstoot in beeld heeft, van 75 procent van de bedrijven dus niet.

Verder blijkt dat de vergunningverlening aan de Amercentrale niet op zich staat. Centrales die ernaar streven klimaatneutraal te worden met het verstoken van biomassa, hebben meer stikstofruimte nodig.

Eind november verschijnt het omslagartikel ‘Stikstof voor klimaatneutrale industrie’ in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?