Onderzoek en Beleid

Voorweiden voor weidevogels

Een probleem van graslanden met een uitgestelde maaidatum vanwege weidevogels is dat het gewas zwaar is. Dat is niet ideaal voor de kuikens. In het kader van het project Winst en Weidevogels is onderzocht­ of beheerpakketten met voorweiden een goed alternatief zijn.

voor weidevogels hebben een ‘uitgestelde maaidatum’ tot 1, 8 of 15 juni. Na deze datum zijn de meeste kuikens vliegvlug. Deze percelen moeten de kuikens dekking bieden maar ook voldoende insecten om te foerageren. Om goed te kunnen jagen op insecten verlangen de kuikens een open structuur in het gewas. Een veelgehoord probleem van deze graslanden is echter dat dit beheer een heel zwaar gewas geeft, wat niet ideaal is voor de kuikens en dat ook nog eens een lage voederwaarde heeft. Bovendien ontstaat er een holle zode, waardoor de grasgroei na het maaien pas langzaam weer op gang komt. Om deze problemen te voorkomen zijn er beheerpakketten beschikbaar waarbij een late maaidatum wordt gecombineerd met voorweiden. Hierbij mag een perceel worden beweid tot 1 of 8 mei, waarna het vier, vijf of zes weken met rust gelaten moet worden. In het kader van het project Winst en Weidevogels (zie kader ‘Regionale variatie’) is onderzocht of deze pakketten voldoende werken.

Lees de uitkomsten van dit onderzoek dat is uitgevoerd door Louis Bolk Instituut, KTC Zegveld en Van Hall Larenstein in V-focus, oktober 2019.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?