Algemeen | Onderzoek en Beleid

Veenweiden niet te redden met onderwaterdrainage

Om bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van onderwaterdrainage. Daarmee zouden de bodemdaling en CO2-uitstoot met circa 50 procent kunnen worden verminderd. Recentelijk heeft de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, echter vraagtekens gezet bij de effectiviteit van onderwaterdrainage. De veenspecialisten twijfelen aan de juistheid van de beschikbare gegevens afkomstig van de Nederlandse pilotgebieden. De IMCG heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan ook gevraagd de subsidies voor de onderwaterdrainage stop te zetten.

Uit de eerste resultaten van recent onderzoek in het Friese veenweidegebied blijkt dat van het remmen van de bodem­daling en van de uitstoot van broeikasgassen bij gebruik van onderwaterdrainage maar nauwelijks sprake is. In de berichtgeving hierover wordt gesteld dat onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen voor een raadsel staan. In tegenstelling tot de veenweideproeven in Zegveld (UT) leidt onderwaterdrainage in het Friese veenweidegebied amper tot een afname in de uitstoot van broeikasgassen en van bodemdaling.
De recente berichtgeving en kritiek lijkt als een verassing te komen. Er wordt dan ook weinig aandacht besteed aan mogelijke verklaringen voor het niet of nauwelijks werken van onderwaterdrainage. Deze verklaringen zijn echter al langer bekend en worden in een uitgebreid artikel in V-focus nog eens uiteengezet.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?