Column

Wie zond deze dramacijfers naar Brussel?

De consequenties van het fosfaatbeleid tekenen zich af. Enkele honderden bedrijven dreigen failliet te gaan omdat zij op het verkeerde moment de verkeerde beslissing namen. Onder boeren is weinig onderlinge sympathie, als er extra fosfaatrechten worden uitgedeeld aan knelgevallen en grondgebonden bedrijven, zullen anderen die eerst moeten inleveren.

In de hitte van de strijd om fosfaatrechten is de veehouderij de Europese milieudoelen volledig uit het oog verloren. Zo heeft niemand opgemerkt welke duistere landbouwcijfers door Nederland zijn afgeleverd bij de Europese Commissie, cijfers waarop het huidige fosfaatbeleid wordt gebouwd. Geen wonder dat de Europese Commissie uiterst bezorgd is over de milieutoestand in Nederland. De jongste Europese cijfers (mei 2018) laten een dramatische verslechtering van de waterkwaliteit zien voor Nederland. Viel in de vorige periode (2008-2011) ruim 60 procent van onze wateren in de beste Europese kwaliteitsklasse voor nitraat, tegenwoordig is dat nog maar 20 procent. Wie o wie heeft dat gedaan? Wie heeft deze desastreuze landbouwcijfers samengesteld voor de Europese Commissie? De afgeleverde cijfers blijken de verantwoordelijkheid te zijn van de waterschappen.
De Unie van Waterschappen zegt niet te weten hoe de Europese Commissie tot deze cijfers komt en negeert de discussie over de nieuwe meetsystematiek die zij koos per 2012. Die nieuwe systematiek geeft slechtere uitkomsten voor de landbouw. In elk geval levert deze keuze de grootste geldstroom op naar de eigen organisatiekas. Immers, hoe slechter de agrarische waterkwaliteit wordt neergezet, hoe groter de subsidiestroom voor de eigen waterprojecten. Hoe onpartijdig is dat? Waterschappen die enerzijds de landbouwcijfers construeren en anderzijds op basis van hun eigen cijfers de subsidiegelden naar zich toetrekken?
Ik vind dit een zorgwekkende kwestie aangezien controle hierop grotendeels ontbreekt. Zorgwekkend vooral ook omdat het leger aan agrariërs in de waterschaps­besturen niet opmerkt welke dramatische cijfers over de eigen sector naar de Europese Commissie worden gestuurd.

In het omslagartikel ‘Dramacijfers – Wie zond ze naar de Europese Commissie’ in V-focus (augustus 2018) wordt uitgebreid ingegaan op deze kwestie.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?