Stikstofuitstoot riooloverstorten fors onderschat

Riooloverstorten en regenwaterriolen stoten heel veel meer stikstof uit, dan steeds is aangenomen. Onlangs werden de emissies uit riooloverstorten en regenwaterriolen fors  opgehoogd in de landelijke database van de Rijksoverheid. Dat gebeurde met stille trom.

In de provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld, een provincie met relatief veel riooloverstorten, blijken de stikstofemissies uit riooloverstorten en regenwaterriolen te zijn verhoogd met een factor 4,2. Met andere woorden: deze bronnen stoten 4,2 keer meer stikstof uit naar het milieu, dan steeds werd gedacht. De fosforemissies zijn zelfs met een ruime factor 10 verhoogd, zo blijkt uit de cijfers in de emissiedatabase van de Rijksoverheid. Opvallend is dat de autoriteiten geen ruchtbaarheid hebben gegeven aan de jarenlange onderschatting van de emissies uit deze vervuilingsbronnen.

De stikstoftoevoer naar het oppervlaktewater uit riooloverstorten en regenwaterriolen in het landelijke gebied van de provincie Noord-Brabant, liggen nu bijna op een vergelijkbaar niveau als de toevoer vanuit de atmosferische depositie.

In 2016 stelde V-focus de emissies uit riooloverstorten al ter discussie.

Delen via:
Meer over: Algemeen | Onderzoek en beleid

2 Reacties op Stikstofuitstoot riooloverstorten fors onderschat

  1. a vd Heijden schreef:

    Al meer dan acht jaar bezig met waterschap De Dommel een oplossing te zoeken naar rioloverstortwater.Steeds meer verharding en de riooloverstorten worden steeds groter en groter.
    En de afvoer van de riooloverstort loopt telkens voor mijn akkerland .Dat wil ik niet. Maar ook in beken en sloten lage zuurstofwaardens, met als gevolg veel visstrefte en plante die afsterven doordat ze besmeurd zijn met slip. Onbegrijpelijk.
    De handhavers van de waterschappen maar controleren bij de agrariers , wie controleert het waterschap????

  2. huug schreef:

    ook fraude dus sssst