Onderzoek en Beleid

Op zoek naar mestfraude in Limburg

De waterkwaliteit van veel Limburgse beken blijft ondanks inspanningen van Waterschap Limburg onder de maat. Volgens berichten in de media en op de website van dit waterschap is overbemesting (mestfraude) een belangrijke oorzaak van de hoge concentraties stikstof en fosfor. Is mestfraude aannemelijk en waar speelt dit dan?

Waterschap Limburg stelde zijn langjarige meetdata desgevraagd beschikbaar aan V-focus. De redactie ging op zoek naar de knelpunten en mogelijke oorzaken.

Niet eerder zagen wij meetuitslagen die zo’n forse bezoedeling van het oppervlaktewater met nutriënten (stikstof en fosfor) laten zien in het landelijke gebied. Op sommige meetpunten worden de normen met een factor tien of meer overschreden. De redactie zoomt in op drie gebieden waar forse normoverschrijdingen worden vastgesteld. Is overbemesting aannemelijk? Of zijn er andere bronnen die de normoverschrijdingen veroorzaken? Lees het in V-focus februari 2018.

Waterschap Limburg meet geregeld hoge concentraties stikstof en fosfor in zijn beken.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?