Onderzoek en Beleid

Kansenkaart waterkwaliteit: kwestie van slim combineren

De grondgebonden landbouw kent vele uitdagingen en steeds meer veehouders ervaren daarin tegenstrijdige boodschappen. Zo moet de sector meer uit minder halen en de uit- en afspoeling van nutriënten naar het water en de verliezen van ammoniak verminderen.

Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar meer weidegang, meer vogels, meer kruiden, meer koolstofopslag, meer waterberging en een betere bodemkwaliteit. En dat alles binnen de harde randvoorwaarde dat er voldoende geld verdiend moet worden­ om het bedrijf draaiend te houden op dure landbouwgrond.

De Kansenkaart voor waterkwaliteit geeft een groot scala praktische mogelijkheden  op bedrijfsniveau, met als doel: minder input met liefst meer output en minder verliezen naar bodem en water. De kansen liggen in de bedrijfskringloop, het bouwplan, de bemesting, het slootkantenbeheer, de bodemstructuur, voorkomen van waterschade en het verminderen van bodemdegradatie, opbouw van organische stof en erfmaatregelen.

Natuurvriendelijke oevers en afrastering langs sloten dragen bij aan een betere waterkwaliteit.

Geïnteresseerd in de Kansenkaart? Deze is gepubliceerd in V-focus februari 2018 (Boerenverstand en NMI).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?