Bedrijfsnieuws

Elies Lemkes-Straver lector Duurzaam Produceren

Elies Lemkes-Straver verruilt per 1 februari 2018 haar functie van algemeen directeur ZLTO voor het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren bij HAS Hogeschool. Het lectoraat legt de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Daarbinnen richt het lectoraat zich specifiek op 3 thema’s: het tegengaan van voedselverspilling, de verduurzaming van voedselprocessen en het sluiten van kringlopen.

Elies Lemkes-Straver heeft in haar functies als algemeen directeur ZLTO (Zuidelijke Land -en tuinbouworganisatie) en daarvoor van Brainport veelzijdige ervaring opgebouwd in zowel de agrofoodsector als met de sectoren hightech en design. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.
Het lectoraat richt zich op korte voedselketens van groente, fruit, vlees en zuivel en met name op de verduurzaming van voedselprocessen: het gaat dan om het reduceren van de milieudruk binnen voedselproductieprocessen, integrale procesverbetering en –optimalisatie met een focus op productkwaliteit, verduurzaming en het reduceren van energie, waterverbruik en hulpstoffen.
Lemkes (1957) studeerde Sociale Geografie aan de universiteit Utrecht en studeerde af op de vakgebieden planologie en regionale economie.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?