Bedrijfsnieuws

Frans Keurentjes nieuwe voorzitter FrieslandCampina

Frans Keurentjes is door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur. Keurentjes volgt per 20 december 2016 Piet Boer op, de huidige voorzitter van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is. Keurentjes is per gelijke datum benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Keurentjes is sinds december 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Hornhuizen (Groningen).
Erwin Wunnekink is per 20 december 2016 gekozen als vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van commissarissen. Wunnekink is sinds december 2009 lid van het bestuur en de raad van commissarissen. Hij heeft een melkveehouderijbedrijf in Haarlo (Gelderland). Wunnekink volgt Jan Keijsers op die sinds 16 december 2014 vicevoorzitter van het bestuur en vicevoorzitter van de raad van commissarissen is. Jan Keijsers blijft lid van het bestuur van de coöperatie tot in december 2017, wanneer hij statutair aftredend en niet herbenoembaar is.
De benoemingen zijn 14 juni 2016 bekend gemaakt tijdens de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?