Meer aandacht voor mineralenvoorziening melkvee

De kringloopboeren van Midden-Delfland zoeken naar meer maatwerk in de mineralenvoorziening van het vee. Het Louis Bolk Instituut bracht de mineralenvoorziening van het melkvee-winterrantsoen van twintig bedrijven in beeld. Uit deze analyse bleek dat met name koper en selenium vaak te krap werden gevoerd, terwijl mineralen als kobalt, mangaan en zink in veel gevallen in grote overmaat werden gevoerd.

Ook op­vallend was dat vaak het fosfor nog fors omlaag kon in de rantsoenen door gerichter te kiezen voor een type krachtvoeder of bijproduct met een lager fosforgehalte.

Uit dit onderzoek blijkt dat met meer aandacht voor mineralen in het rantsoen, gewerkt kan worden aan een betere diergezondheid en productie, waarbij tegelijkertijd vaak geld kan worden bespaard en de milieu­belasting kan worden verminderd. Meer aandacht voor mineralen begint met een analyse van minera­len en sporenelementen in graskuil. Mineralengehalten in krachtvoer en eventueel losse aanvullingen kunnen daar vervolgens op worden afgestemd om koeien naar hun behoeftenormen te voeren.

Lees het artikel ‘Meer aandacht voor mineralenvoorziening’ van onderzoekers van het Louis Bolk Instituut in V-focus juni 2016. (Foto: Louis Bolk Instituut).

Delen via:
Meer over: Onderzoek en beleid

1 Reactie op Meer aandacht voor mineralenvoorziening melkvee

  1. Meindert Nieuweboer schreef:

    Weide vogels houden van dikke fractie lezen we. Maar weide-vogels houden niet van het injecteren van mest in de bodem om de vermeende schade van NH3 terug te dringen.Immers door injectie gaat het bodemleven dood en is er geen voedsel meer voor de weidevogels, geen wormen en ook het niet zichtbare bodemleven wordt vernietigd. Mollen wroeten alleen nog onder hekken en in de bermen daar waar niet wordt geïnjecteerd.Stoppen met deze onzinnige maatregel en wel direct!!