Onderzoek en Beleid

Weidevogels houden van dikke fractie gescheiden drijfmest

0216_LBI_dikkefractie_vierkant_kleinDe Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest, ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum de effecten van diverse mestsoorten op de voedselvoorziening voor weidevogels onderzocht.
De beschikbaarheid van ruige mest is sterk afgenomen door de introductie van ligboxenstallen. Om toch invulling te geven aan de voordelen van ruige mest, zijn de leden van de ANV geïnteresseerd in alternatieven die de waarde van ruige mest voor weidevogels benaderen. Onder andere de dikke fractie van gescheiden drijfmest zou zo’n alternatief kunnen zijn. In een proef is dit onderzocht.

Conclusies uit het onderzoek

  1. Op grond van dit onderzoek wordt afgeraden om weidevogelgraslanden onbemest te laten en afgeraden om te bemesten met meststoffen die weinig C aan de bodem toevoegen, zoals kunstmest of drijfmest.
  2. Het gebruik van dikke fractie van gescheiden drijfmest is voor weidevogels even goed, en qua aantallen regenwormen zelfs beter, dan ruige mest.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek van de auteurs Joachim Deru en Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Frank Lenssinck (Veenweiden Innovatiecentrum) kunt u lezen in V-focus april 2016 (Foto: Jeroen Onrust).
Nog geen abonnement? Tijdelijk 35% korting op een jaarabonnement >>

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?