Onderzoek en Beleid

Risico op salmonella minimaliseren bij weidegang en zomerstalvoedering

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. Eén gram besmette drijfmest kan een dier al infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella.
Een uitgebreid artikel over deze studie van de hand van Gerrit Hegen (De Boerenveearts) e.a. kunt u lezen in V-focus april 2016.
Het artikel beschrijft de routes van salmonella-insleep, de factoren die van invloed zijn op het verslepen van de infectie over het bedrijf, en de redenen waarom de infectie kan persisteren. In een besmette bodem blijkt salmonella bijvoorbeeld langdurig te overleven, variërend van enkele weken tot meer dan tien maanden.
Het artikel geeft:

  • Adviezen voor toediening van drijfmest
  • Adviezen voor het beweidingsplan
  • Adviezen voor jongvee en weidegang
  • Adviezen tegen verontreiniging en leverbot
  • Adviezen voor rantsoen melkkoeien
  • Adviezen voor de drinkwatervoorziening

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?