Onderzoek en Beleid

Schoon boerenerf toch 10x vuiler dan riooloverstort

Volgens beleidsmakers en waterschappen zijn boerenerven zeer vervuilend, ook als deze bezemschoon zijn. Erfafspoeling is volgens de waterautoriteiten een van de grootste bronnen van vervuiling van het oppervlaktewater.
15009.021Tijdens regenbuien spoelt er jaarlijks een vuilvracht van de erven van veehouderijen, die even groot is als alle lozingen van de chemische industrie bij elkaar (zo’n 1000 ton stikstof). Dit is tien keer zoveel dan riooloverstorten bijdragen aan de vervuiling van het oppervlaktewater. De 13.700 riooloverstorten die Nederland telt, dragen volgens Rijkswaterstaat maar relatief weinig bij aan de vervuiling van het water (in totaal zo’n 100 ton stikstof).
‘Zowel de cijfers voor erfafspoeling als voor riooloverstorten kunnen niet waar zijn’, is de eerste indruk van de redactie van V-focus. Reden voor ons om een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de hoeveelheid vuil die de waterautoriteiten toeschrijven aan erfafspoeling, respectievelijk riooloverstorten. Het onderzoek is onlangs afgerond, de uitkomsten worden gepubliceerd in het aankomende nummer van V-focus (verschijnt 2e helft maart).
(Foto: Twan Wiermans)

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?