Ammoniakreview

Cadeaus uit Wageningen deel II

Door Jaap C. Hanekamp, 19 januari 2016
Zoals vermeld in onze vorige blog werden wij op 14 januari verblijd met een serie meetresultaten. Echter die waren ongespecificeerd naar resultaten, conclusies en publicaties. Dat laatste hebben we na een serie vragen in ieder geval binnen. Het betreft Rapport 445 ‘Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen en bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland’ uit 2012 en rapport 629 ‘Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland’ uit 2015.
Maar …. wat nog steeds ontbreekt zijn de berekeningsmodellen waarmee de brondata zijn bewerkt. Die vraag heb ik natuurlijk gesteld, en ik kreeg de verwijzing naar een artikel uit 1984 van Ryden, J.C. and McNeill, J.E., 1984. (Application of the micrometeorological mass balance method to the determination of ammonia loss from a grazed sward. Journal of the Science of Food and Agriculture 35: 1297 – 1310).
Precies dit antwoord heb ik twee keer eerder gehad zonder enig inzicht te krijgen in de feitelijke databewerking. Boeiend. Men is na een klein jaar aandringen door de bocht wat betreft een stukje brondata, maar de wijze waarop die brondata zijn bewerkt houdt men nog steeds achter. Ik herhaal de tweet van 14 januari nog maar even: ‘Zojuist namens WageningenUR alle beschikbare ammoniakdata aan Marcel Crok en Jaap Hanekamp verstrekt. Wij hebben geen geheimen.’ Heel graag!
Maar er is meer. Mijn expliciete vraag naar de mogelijkheid tot reproduceren van de tabel zoals gevonden in de recente 2015-publicatie van onderzoekers van Wageningen UR in Soil Use and Management (doi: 10.1111/sum.12201) werd als volgt beantwoord: ‘Nee, dit is niet mogelijk. De door u genoemde tabel in Huijsmans et al. (2015) presenteert resultaten uit oudere metingen (tot en met 2003). Zoals aangeven in ons persoonlijk gesprek zijn die datasets niet meer beschikbaar. De recent door u verkregen datasets bevatten resultaten van recentere metingen (na 2010). Het is dus helaas niet mogelijk om de resultaten uit Huijsmans et al. (2015) hiermee te reproduceren.’
Dus, in hoeverre de verschillende mesttoedieningstechnieken (bijvoorbeeld bovengronds breedwerpig verspreiden versus mesttoediening in stroken met een sleepvoetenmachine versus zodenbemesting zoals destijds onderzocht en gepubliceerd in de 2003-dissertatie van Huijsmans) daadwerkelijk verschil maken in ammoniakemissies kan niet meer achterhaald/gereproduceerd worden. Kortom: we moeten dus blindelings vertrouwen op de wetenschap uit Wageningen. Of is die kennis toch geheim? Oh nee! De gegevens die daar aan ten grondslag liggen zijn weggegooid. Dan maar opnieuw gemeten?

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?