Ammoniakreview

Cadeaus verwacht van Wageningen UR maar niet gekregen

Door: Jaap Hanekamp op 23 december 2015

Het is bijna Kerst, en we hadden verwacht nu de nodige cadeaus uit het midden van het land te hebben ontvangen, dus niet uit Spanje of de Noordpool. Echter, Wageningen UR lijkt ten aanzien van het ammoniak-dossier vergelijkbaar mythisch gedrag te vertonen als beide personen die woonachtig zouden zijn op voornoemde locaties. Veel beloften die niet worden nagekomen.

Wat echter niet mythisch is aan deze situatie is de impliciete academische verplichting om transparant te publiceren waarbij collega-onderzoekers resultaten kunnen nawerken. Kortom, en we kunnen dit niet vaak genoeg herhalen: het peer-reviewed publiceren van onderzoeksresultaten, datgene wat vanuit Wageningen keurig gebeurt, is zinloos als de academische gemeenschap geen inzage krijgt in de bron-data en wijze van dataverwerking. Dit is de kern van de zaak, zeker gezien het publieke en politieke belang dat gemoeid is met deze gegevens!

Hartelijke ontvangst in Wageningen, geen inzage

Desalniettemin. Op 13 oktober hebben we twee medewerkers van Wageningen UR gesproken over de bron-data en berekeningsmethoden die de laatste jaren zijn verzameld bij bemestingsexperimenten. De afspraak was duidelijk. We zouden inzage en de mogelijkheden krijgen om emissiefactoren van verschillende bemestingswijzen na te kunnen werken. Na een hartelijk ontvangst in Wageningen en een uitgebreide toelichting was het een kwestie van de vraag formeel stellen aan de directeur van het betreffende instituut en daarmee was de kous af. We zouden eindelijk aan het werk kunnen gaan met het kernthema van het ammoniakbeleid. Op 15 oktober om 9:04 heb ik een officieel verzoek ingediend tot het verkrijgen van het gevraagde:

Geachte …,

Het was zeker een constructief overleg. Ik zal hier uitleggen wat de condities zijn van onze exercitie:

  • Marcel en ik zijn eindverantwoordelijken voor de studie die we tzt zullen publiceren. Censuur (a priori en a posteriori) van de facilitator V-Focus, peer-review, financiers, enz. is niet aan de orde. (Voor de goede orde, wij hebben geen opdrachtgevers.)
  • Voordat we overgaan tot publicatie zal peer-review plaatsvinden. We willen dus graag in discussie met onderzoekers die inhoudelijk kunnen beoordelen wat wij gedaan hebben met de brongegevens en de bijbehorende rekenmodellen. Op dit punt is het 1ste punt van toepassing.
  • Over de oorsprong van de brondata en rekenmodellen kan geen discussie bestaan. Die oorsprong zal gewoon worden gerapporteerd door Marcel en mijzelf in de te publiceren studie.
  • Deze mail beschouwen wij als openbaar waarmee iedereen die dat wil kan inzien op welke wijze wij het onderzoek aanpakken en er geen onduidelijkheid kan bestaan over de leverancier van de brondata en rekenmodellen.

Wat wij willen met de brondata en de rekenmodellen is het volgende: in essentie het reproduceren van de tabel zoals gevonden in de recente 2015-publicatie van onderzoekers van Wageningen UR in Soil Use and Management (doi: 10.1111/sum.12201):

Ammonia-emission-factors

Ik neem aan dat u kan achterhalen welke bijbehorende brondata daarvoor geschikt zijn. Wij zien het gevraagde graag snel tegemoet. Onze dank daarvoor.

Beste groet,  Jaap C. Hanekamp

Het antwoord

Op 28 oktober om 14:57 heb ik dezelfde mail nogmaals verstuurd. Op beide mails heb ik nooit iets vernomen. Noch een bevestiging van ontvangst, noch een antwoord op ons verzoek met bijbehorende gegevens. Wordt de volgende strategie hier gevolgd: het zwijgen in alle talen in de hoop dat deze bui zal overwaaien? Ondanks Kamervragen en een antwoord van de Staatssecretaris wordt er gezwegen door een universiteit die nota bene ‘het meest transparant is over hoe duurzaam haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering zijn’, aldus de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. De ironie behoeft geen nadere uitleg, lijkt me.

Hoe nu verder? De strategie die we nu gaan volgen is helder, vraagt de nodige (boeiende) inspanning, maar houden we nog even voor ons zelf. Dat heeft tal van redenen, die we ter zijner tijd haarfijn uit de doeken zullen doen. Beschouw dat als een verlaat Kerstcadeau. Hele goede dagen en een mooi 2016 toegewenst. We krijgen er steeds meer zin in.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?