Ammoniakreview

Cadeaus uit Wageningen deel 1

Door Jaap C. Hanekamp, 15 januari 2016
Gisteravond (14 januari) werden we ‘verblijd’ met een serie meetresultaten. De verzender van deze meetserie twitterde naar aanleiding daarvan: ‘Zojuist namens WageningenUR alle beschikbare ammoniakdata aan Marcel Crok en Jaap Hanekamp verstrekt. Wij hebben geen geheimen.’
Nu hebben we nooit beweerd dat Wageningen geheimen zou hebben, op welk vlak dan ook. Echter, wat niet geopenbaard is, is over welke data het eigenlijk gaat, en …. Voordat we verder gaan, laten we de gestelde vragen, voor velen wellicht ad nauseam, nog maar eens herhalen (zoals gesteld in de mail van 15 oktober waarin het officieel verzoek is geformuleerd):
‘Wat wij willen met de brondata en de rekenmodellen is het volgende: in essentie het reproduceren van de tabel zoals gevonden in de recente 2015-publicatie van onderzoekers van Wageningen UR in Soil Use and Management (doi: 10.1111/sum.12201)’:
Ammonia-emission-factors
Kortom, de verstrekte meetreeksen roepen de volgende vragen op die alleen met eenduidige antwoorden ons verder kunnen helpen. Anders blijft bovenstaande ‘geheim’, om in Wageningse termen te blijven:
1. Om welke data gaat het eigenlijk?
2. Welk onderzoek heeft deze data opgeleverd?
3. Welke experimentele opzet is gebruikt?
4. Welke bemestingstechnieken zijn gebruikt?
5. Welke resultaten heeft deze meetserie opgeleverd?
6. Zijn de resultaten gepubliceerd, en zo ja waar?
7. Welke berekenings(bewerkings)methoden zijn toegepast?
8. Zijn wij met deze meetreeksen in staat om het gepubliceerde (zie bovenstaande tabel) te kunnen reproduceren?
Kortom, vragen te over. Dus, als Wageningen UR geen geheimen heeft, en daar gaan we gewoon van uit, zijn bovenstaande vragen aankomend weekeinde wel op te lossen!

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?