Adviseurs | Mens en mening

Veehouderij streeft humane sector voorbij in antibioticareductie

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer twee keer zoveel antibioticumbehandelingen toegediend aan mensen, dan aan runderen. En de Nederlandse varkenshouderij zit thans lager in gebruik, dan de humane geneeskunde in de meeste EU-landen (zie grafiek). Waar het gebruik in de dierhouderij in veel EU-landen significant daalt, is daarvan in de humane geneeskunde nauwelijks sprake.

In steeds meer EU-landen worden programma’s opgezet om het antibioticumgebruik in de dierhouderij terug te dringen. Nederland is een van de landen die daarin voorop loopt. De laatste cijfers die de EMA, de Europese diergeneesmiddelen autoriteit, onlangs publiceerde zijn bemoedigend. Tussen 2011 en 2013 waren de verkopen voor diergeneeskundig gebruik in Europa met 8 procent gedaald. In de humane geneeskunde loopt het gebruik daarentegen gestaag op in Europa (zie grafiek hieronder).

Veel landen lager gebruik bij dieren dan bij mensen

In verschillende landen is het diergeneeskundige gebruik laag, zoals in de Scandinavische landen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Bij vee worden hier relatief zeer weinig antibiotica gebruikt. Opvallend is dat in deze landen voor de humane inwoners wel flink in de medicijnkast wordt getast.

Nederland is tegenwoordig een middenmoter binnen Europa, voor wat betreft het diergeneeskundige gebruik. In onze humane geneeskunde worden de minste antibiotica voorgeschreven, in vergelijking met de andere EU-landen.

Grafiek: Trend antibioticagebruik bij runderen en varkens, in vergelijking met het humane gebruik in EU-landen.

Trend_antibioticumconsumptie

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control (humane gebruikscijfers); Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (gebruikscijfers veehouderij Nederland). De cijfers zijn in de Europese maat ‘dagelijkse dosis per 1000 mensen/dieren per dag’.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?