Ammoniakreview

WUR geeft meetdata en berekeningsmethoden nog steeds niet vrij

Door: Jaap Hanekamp op 8 september 2015

De ‘Review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emission and deposition in the Netherlands’ stelt 5 maal dat de Nederlandse onderzoekers meer peer-reviewed behoren te publiceren over het ammoniakvraagstuk. Dat lijkt ons een uitstekende zaak.

Echter, wat zij verzuimt te vermelden is het bijbehorende beschikbaar stellen van meetdata en berekeningsmethoden, de normaalste zaak van de wereld in elk wetenschappelijke discours. Daar wordt dus geen woord over gerept en hier zit dan ook de angel van de discussie over ammoniak en ons eigen review.

Emissiefactoren bij bemesting bijvoorbeeld worden weliswaar gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften maar enige mogelijkheid om resultaten aan de hand van meetdata en rekenmethoden te reproduceren wordt niet geboden en de reviewcie heeft over deze ernstige omissie niet gerapporteerd. Met andere woorden, zij wijst er niet op dat Nederlandse onderzoekers open kaart behoren te spelen over de wijze waarop emissiefactoren tot stand komen. Niet alleen met verwijzing naar artikelen maar juist met het beschikbaar stellen van meetdata en rekenmethoden.

Sinds maart 2015 doe ik pogingen bij de WUR meetdata van bemestingsexperimenten en de bijbehorende berekeningsmethoden, die cruciaal zijn voor het bepalen van emissiefactoren, te verkrijgen. Tot op heden is dat niet gelukt. Op grond van het feit dat resultaten internationaal zijn gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften is het niet beschikbaar stellen van dergelijke gegevens ongehoord. In feite zijn daarmee de publicaties van nul en generlei waarde. Immers, reproduceerbaarheid is een van de peilers waarop het wetenschappelijke discours is gestoeld.

Wij blijven proberen deze data en de bijbehorende rekenmethoden boven tafel te krijgen.

Download hier de volledige brief die wij hebben gestuurd aan de visitatiecommissie. (pdf)

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?