Column

Heeft de Unie van Waterschappen wat te verbergen?

In de afgelopen weken is me meermalen gevraagd – door waterschapsmensen – hoe mijn gesprek met de Unie van Waterschappen op 2 november is verlopen. Daar was men toch wel benieuwd naar. Kennelijk waren de waterschappen op de hoogte van het gesprek, maar niet over de afgelasting ervan.

Ministerie fluit Unie van Waterschappen terug

Het klopt dat de Unie van Waterschappen en ik een afspraak hadden op 2 november, ik had mijn vragen vooraf ingestuurd en de Unie had beloofd die te zullen beantwoorden in het gesprek. Maar het gesprek kwam er niet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu greep in, en floot de Unie van Waterschappen terug. De Unie sputterde tegen? Nee, die liet zich terug fluiten. Het ministerie blijkt deze bevoegdheid te hebben.

Het discussiepunt

Het onderwerp dat ik met de Unie had willen bespreken, is kort samengevat het volgende. Uit de waterkwaliteitsmetingen van de waterschappen blijkt dat in klei/veen-gebieden (circa de helft van Nederland) gemiddeld vier keer zoveel fosfor in het agrarische slootwater wordt aangetroffen dan in zandgebieden. Mijn kernvraag is: wat is de oorzaak van dit grote verschil? Daarbij waren er twee keuze mogelijkheden:

a. De normoverschrijdingen moeten in hoofdzaak worden toegeschreven aan de landbouw, m.a.w. boeren op klei/veen zijn vier keer zo vervuilend als boeren op zand.

b. De normoverschrijdingen moeten in hoofdzaak worden toegeschreven aan de natuur (kwel) en andere bronnen, m.a.w. er zit niet zoveel verschil tussen boeren op klei/veen en zand.

De Unie van Waterschappen kiest voor antwoord a. en ik voor antwoord b. (Een combinatie van a. en b. zou ook kunnen). Voor de landbouw is het belangrijk dat er snel antwoord komt op deze vraag, aangezien ‘Brussel’ voor wat betreft de derogatie van de Nitraatrichtlijn, afgaat op het oordeel van de waterschappen.

Breed gecommuniceerd

Het ministerie stond de Unie van Waterschappen niet toe, de discussie met me aan te gaan. De Unie had ons gesprek toen echter al breed aangekondigd. Eerst in de vakpers, op het internetmedium Waterforum en ook had de Unie haar waterschappen hierover een schrijven gestuurd.

Omdat niet iedereen op de hoogte blijkt van het verloop van het gesprek, bij deze de ‘uitkomst’.

Artikelen V-focus aanvragen?

Geïnteresseerden kunnen via grotgers@agrimedia.nl een pdf van de artikelen aanvragen, die onlangs in V-focus verschenen:

• Metingen van waterschappen voor Nitraatrichtlijn misleidend – Kwel blijkt oorzaak fosfaatoverschot in water.

• Ratjetoe aan normen en meetmethoden vertroebelen effect mestbeleid – ‘Stadse’ waterschappen strenger voor boeren.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?