Adviseurs | Mens en mening

Weiden en bodem nog niet zo simpel

De zuivel en wij hebben afgesproken dat we weiden, dus doen we dat. Bovendien valt er geld mee te verdienen. Maar geld verdienen met weidegang is niet zo simpel als vaak wordt voorgesteld. Rendabel beweiden betekent een nieuwe focus, waarin niet gestuurd wordt op een hoge melkproductie, maar op een maximale grasbenutting. En op gezonde koeien. Frank Lenssinck van VIC Zegveld en Nick van Eekeren, onderzoeker bij Louis Bolk Instituut, gaan samen met veertien rundveedierenartsen van Veerkracht op zoek naar de rendabel weidende koe.

Weiden-en-bodemFoto: De rundveedierenartsen van Veerkracht hebben veel aandacht voor het veenweidegras op Zegveld. Frank Lenssinck (met graspol) vraagt aandacht voor wat zich in de bodem afspeelt.

Praktische thema’s beweiden

Bij het beweiden van koeien komt veel kijken. Het gaat er dan om zoveel mogelijk gras in de koe te krijgen, met daarbij een hoge benutting van het gras. De volgende thema’s passeren de revue:

  • Het ‘verdunnen’ van te eiwitrijk gras, voor het verbeteren van de vertering en mestkwaliteit.
  • Koeien die slecht willen grazen, te weinig gras vreten, en uren staan te dralen bij het hek om weer naar stal te kunnen. Hoe motiveer je de koe voor weidegang?
  • Grasland levert een product waarvan de kwaliteit en kwantiteit gedurende het seizoen varieert. Wel of niet wakker liggen van een schommelende melkproductie? En productiedalingen wel of niet opvangen met extra bijproducten?
  • Hoe omgaan met beweiden op bedrijven met een hardnekkige salmonellabesmetting? De besmetting wordt immers overgedragen via mest.
  • (Te) krap fosfor in het gras en voor de koe door aangescherpte bemestingsregels? Met een betere beworteling krijg je meer fosfor in het gras.

Het omslagartikel ‘Weiden en bodem nog niet zo simpel’ over het economisch rendabel weiden van koeien, is te lezen in de december-editie van V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?