Algemeen | Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open

Natuurorganisaties camoufleren de cijfers. Daardoor lijkt het alsof de weidevogelverliezen door predatie meevallen, en de landbouw de hoofdoorzaak is van de dalende trend in vogelaantallen. Zo lang niet de eerlijke cijfers op tafel komen, is de kans groot dat niet de juiste maatregelen worden genomen om het tij te keren voor de grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster.

Kiviet

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde begin augustus het bericht ‘Weidevogels in duikvlucht’. Daarin schreef het CBS de dalende trend in vogelaantallen in hoofdzaak toe aan de intensivering en schaalvergroting in de landbouw, en aan roofdieren.  Het CBS baseerde zich op statistieken van SOVON Vogelonderzoek. Maar ook dit vogelinstituut wist, net als het CBS, niet de cijfermatige onderbouwing te geven voor de door hen gepresenteerde cijfers en informatie. SOVON had de statistieken weer aangeleverd gekregen door natuurorganisaties.

Abonnees vinden het artikel ‘Weidevogelbeheer is dweilen met de geldkraan open – Natuurorganisaties camoufleren predatiecijfers’ in de oktobereditie van V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?