Bedrijfsnieuws

Nieuwe bestuursleden Coöperatie Topigs

Loes van de Pas (25, Eersel), Bart van Kerkhof (35, Wintelre) en Mark Tijssen (43, Roggel) zijn begin september door de Ledenraad benoemd tot bestuurslid van Coöperatie Topigs.

Van de Pas heeft een varkensfokbedrijf, Van Kerkhof en Thijssen hebben beide een gesloten bedrijf. Tijssen is momenteel ook voorzitter van de vakgroep varkenshouderij van LLTB. Eind dit jaar loopt hiervan de zittingstermijn af. De nieuwe bestuursleden zijn een aanvulling op het bestaande bestuur dat nu dus uit 8 mensen bestaat. Door een wijziging in de structuur krijgt het bestuur twee extra zetels. Daarnaast is tijdelijk een bestuurslid extra benoemd met het oog op continuïteit omdat de komende jaren enkele bestuursleden aftreden vanwege het bereiken van het eind van hun bestuurstermijn.

Coöperatie Topigs is 77,5% eigenaar van varkensfokkerij-organisatie Topigs Norsvin en Varkens KI Nederland. Vion Food Group is daarnaast aandeelhouder. Met het coöperatieve Norsvin in Noorwegen en enkele andere minderheidsaandeelhouders is de coöperatie eigenaar van Topigs Norsvin International. De werkmaatschappijen van Coöperatie Topigs vormen samen in omvang de tweede varkensfokkerijorganisatie in de wereld. Jaarlijks worden meer dan 100 miljoen varkens met Topigs Norsvin genetica geslacht.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?