Onderzoek en Beleid

Forse afname weidevogels, forse toename predatoren weidevogels

Het aantal weidevogels is sinds 1990 met gemiddeld 46 procent afgenomen, zo blijkt uit cijfer uit de NEM-databank voor vogels en zoogdieren. Dit betreft dan de gemiddelde afname over de belangrijkste weidevogelsoorten grutto, scholekster, veldleeuwerik, tureluur en kievit. Het aantal predatoren van weidevogels is in dezelfde periode echter met een vergelijkbaar percentage (47 procent) toegenomen. Welk verband er precies bestaat tussen de toename van roofdieren met weidevogelkuikens en -eieren op het menu en de afname van weidevogels is onbekend.

In onderstaande grafiek is de trendontwikkeling van de vijf belangrijkste weidevogels en de acht belangrijkste predatoren van weidevogels weergegeven. Marterachtigen (met name hermelijn, wezel, bunzing, steenmarter) zijn volgens veldonderzoek ook belangrijke predatoren van weidevogels. Van deze soorten worden tot op heden geen trendontwikkelingen gepubliceerd.

weidevogels_predatoren2

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?