Onderzoek en Beleid

Richtlijnen voor managen bedding vrijloopstal

VF4-15_Vrijloopstal2_hoofdfotoIn de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoeks- en praktijkervaringen geeft Wageningen UR Livestock Research een aantal richtlijnen voor het succesvol managen van een bedding met houtsnippers.

Met goed management blijft de bedding droog, goed beloopbaar voor de koeien, hygiënisch voor de uier, is het strooiselverbruik beperkt, het stikstofverlies uit de stal laag en de mestkwaliteit optimaal. Binnen het onderzoeks­project Vrijloopstallen is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de gevolgen van strooiselkeuze en beddingmanagement voor bovengenoemde aspecten. Het onderzoek heeft een aantal praktische tips opgeleverd voor het management. Enkele daarvan zijn:

  • Composteer bij een temperatuur rond 50 graden Celsius.
  • Start met een 50 cm hoge bedding en houd deze hoogte tot begin april in stand door het wekelijks strooien van verse houtsnippers.
  • Frees de bedding eens per dag tot een diepte van 25 tot 30 cm.
  • Belucht de bedding iedere 4 tot 6 uur, 10 tot 15 minuten door middel van lucht blazen.

U vindt nog veel mee praktische richtlijnen voor de vrijloopstal met houtsnippers in de aanstaande V-focus. De artikelen zijn van de hand van onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?