Algemeen | Onderzoek en Beleid

Fosforstromen door landbouw, industrie, huishoudens en afval

fosforstromenFosfaat: in de landbouw spelen voer, mest en land daar een rol in. Maar hoeveel fosfaat komt er vrij uit de maatschappij? Wat als we dat fosfaat willen recyclen voor landbouwkundige doeleinden? In een studie is nagegaan hoe groot de fosforstromen in Nederland zijn.

Voor het jaar 2011 werden de fosforstromen in kaart gebracht door onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research. De grootste stroom fosfor werd geïmporteerd via de veevoersector: 59 miljoen kilo. Via de humane voedingsmiddelenindustrie kwam daarnaast 33 miljoen kilo fosfor ons land binnen. In de landbouw wordt fosfor vervolgens voor een belangrijk deel gebruikt voor de groei van het vee, en vervolgens als mest voor de groei van gewassen. En een aanzienlijk deel verdwijnt weer uit het land door export van producten.

Veel fosfor uit humane voeding gaat daarentegen meteen door naar het ‘afval’ omdat wij als bevolking naar verhouding niet hard groeien en daardoor vrijwel geen P vastleggen.

Verder blijkt er ongeveer evenveel fosfor vanuit ‘de mest’ van de humane bevolking (via rioolwaterzuivering) als vanuit de veehouderij (via uitspoeling landbouwgrond) in het oppervlaktewater terecht te komen: voor beide ongeveer 3 miljoen kilo.

Het artikel over de fosforstromen van onderzoekers van Wageningen UR is te lezen in V-focus (augustus 2015).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?