Bedrijfsnieuws

Gera van Os lector Duurzaam Bodembeheer CAH Vilentum

GGera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer bij CAH Vilentum Dronten, als hogeschoolfaculteit één van de onderwijsinstellingen van de Aeres Groep.

Gera van Os is momenteel senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Van Os zal haar functie als onderzoeker bij PPO combineren met het lectoraat Duurzaam Bodembeheer. CAH Vilentum verwacht met dit lectoraat een extra impuls te geven aan toegepaste kennis en innovaties, die noodzakelijk zijn om duurzaam bodembeheer naar een hoger plan te tillen. CAH Vilentum en Wageningen UR verwachten van de samenwerking dat deze voor beide instellingen van grote toegevoegde waarde zal zijn.

Duurzaam bodembeheer

Duurzaam bodembeheer staat hoog op de agenda bij praktijk en beleid in de landbouw. Het is noodzakelijk om de bodem dusdanig te beheren dat er niet alleen economische voordelen gehaald worden, maar dat er ook oog is voor de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Dit vergt een integrale aanpak en staat centraal in het lectoraat Duurzaam Bodembeheer. Benutting van natuurlijke biodiversiteit, gebruik van reststromen (bio-based), en combinaties met high-tech toepassingen (geo-ICT, sensor en precisietechnieken) dragen hieraan bij. Dit zijn instrumenten die een ondernemer kan inzetten om de bodem op een duurzame wijze te beheren met behoud van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid voor toekomstige generaties.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?