Mens en mening

‘Sommigen niet gehinderd door kennis landbouw’

AaltDijkhuizenWebversieAalt Dijkhuizen baarde in 2012 veel opzien toen hij luid hoorbaar verkondigde dat de agrarische producties omhoog moeten vanwege de wereldwijde voedselbehoefte. Vanuit agrarische kringen ging applaus op, dierenwelzijnsorganisaties hadden felle kritiek.
Beide reacties kan Dijkhuizen zich voorstellen. Alleen het onfatsoen waarmee sommige NGO’s en hun sympathisanten reageren, vindt hij ongehoord. Op 1 maart 2014 stopt Dijkhuizen als voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen UR (Foto: WUR).

Verantwoordelijkheid naar maatschappij

Dijkhuizen zegt zich in zijn uitspraken slechts te baseren op wetenschappelijk onderzoek. Maar als het over de intensivering van de landbouw gaat, blijken de verschillen in Nederland groot. En wetenschappelijke onderzoeksfeiten worden verdraaid. Dat NGO’s eenzijdige boodschappen de wereld insturen die niet gestoeld zijn op wetenschappelijke kennis, daarmee heeft Dijkhuizen weinig moeite. Maar dat laatste gebeurt ook door sommige politici en dat vindt hij ontoelaatbaar. “Politici hebben een grote verantwoordelijkheid naar de maatschappij en je mag van een politicus vragen dat hij zich goed informeert en weet waar hij over praat.” Maar sommige politici willen niet gehinderd worden door kennis over de landbouw. Dat heeft hij meermalen ervaren.

Welke politici hun landbouwdossiers goed beheersen en welke minder kunt u lezen in het afscheidsinterview in V-focus. (Geïnteresseerden kunnen eenmalig een gratis proefnummer aanvragen).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?