Persbericht

Productiecijfers biologische veehouderij niet openbaar

24 november 2011 – Het blijkt onmogelijk om aan te geven hoeveel dieren er worden gehouden op biologische bedrijven. Noch ketenorganisaties van de biologische landbouw, noch controlerende instanties blijken hier precieze gegevens over te kunnen verstrekken.

De cijfers over de aantallen dieren op de biologische bedrijven worden door controleorganisatie SKAL doorgegeven aan de Biomonitor (van het ministerie van EL&I en het LEI) voor publicatie. De cijfers worden echter niet gepubliceerd omdat deze volgens de Biomonitor niet betrouwbaar zijn. De cijfers zouden een momentopname op de dag van controle betreffen. Ook wil Biomonitor niet prijsgeven hoeveel dieren tegenwoordig worden gehouden op de grootste biologische veebedrijven. Heel veel biologische veehouderijbedrijven zouden namelijk meerdere soorten dieren houden, waardoor de dieraantallen eerst uitgesplitst moeten worden naar diersoort, aldus het ministerie van EL&I en Biomonitor. Gegevens van SKAL spreken deze zienswijze tegen: behoudens de kinderboerderijen en natuurparken, zijn er slechts weinig gemengde veebedrijven. Biomonitor lijkt selectief met gegevens om te gaan om zo een eigen beeld van de sector te kunnen schetsen.

Schaalvergroting

Van sommige nationale en internationale deskundigen komt tegenwoordig de kritiek dat de Nederlandse biologische veehouderij hier en daar te veel lijkt op de intensieve veehouderij. Onder meer de schaalgrootte is een punt van zorg. Uit een inventarisatie van V-focus blijkt dat de schaalvergroting die kenmerkend is voor de gangbare veehouderij, zich ook heeft doorgezet in de biologische veehouderij. De grootste melkveebedrijven houden tegenwoordig zo’n 200 koeien, de grootste varkensbedrijven hebben een omvang van 300 zeugen en zijn gesloten (bijbehorende biggen/vleesvarkens worden binnen het bedrijf afgemest) en de grootste koppels leghennen tellen 33.000 dieren. Doordat de kosten op biologische bedrijven hoger zijn dan op gangbare bedrijven en de afgelopen periode sterk zijn gestegen (door onder meer de eis dat voer voortaan uit 100% biologische grondstoffen moet bestaan), ontkomt ook de biologische houderij niet aan schaalvergroting om uit de kosten te komen.

V-focus (Geesje Rotgers), tel.: 0317 465 687, e-mail: grotgers@agrimedia.nl

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?